Ruszają prace zespołu ds. zieleni

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące zieleni w mieście. Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Bez lipy” przez miasto Bydgoszcz i koordynatora projektu – Pracownię Zrównoważonego Rozwoju. Potrwają do końca kwietnia 2022 roku.

We wtorek, 25 maja, odbędzie się pierwsze spotkanie Zespołu ds zieleni, w którym znalazło się 40 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, władze samorządowe, Radę Miasta, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby zawodowo związane z zielenią oraz Mieszkanki i Mieszkańców Bydgoszczy, aktywnie działających na rzecz przyrody w mieście. Pozostałe osoby, które zgłosiły swoją chęć pracy w Zespole, a się w nim nie znalazły, dostały zaproszenie do współpracy z Zespołem w zakresie konsultacji wypracowanych rozwiązań oraz testowania aplikacji.

Zespół będzie pracował metodą Community of Practice (CoP), polegającą na wspólnej, regularnej pracy, opartej na wzajemnym uczeniu się, dzieleniu doświadczeniem, wspólnym szukaniu odpowiedzi i rozwiązań.

W ramach konsultacji, oprócz prac zespołu, przeprowadzone będą wspólne działania z mieszkańcami w zakresie zieleni w mieście oraz zbieranie uwag do przygotowanego przez Zespół dokumentu. Konsultacje odbędą się w terminie 25 maja 2021 – 30 kwietnia 2022r.

Podczas pierwszego spotkania uczestniczki i uczestnicy mieli możliwość podzielenia się informacjami, wiedzą, doświadczeniami i oczekiwaniami. W kolejnych etapach pozwoli to zbudować podgrupy, które będą pracowały nad konkretnymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zielenią.

Członkinie i członkowie Zespołu zapoznali się już ze wstępnymi wynikami diagnozy prowadzonej od początku roku. Pełen raport z diagnozy praktyk zarządzania zielenią w Bydgoszczy, sprawdzającej doświadczenia i wyzwania Bydgoszczy w tym zakresie, zostanie opublikowany w połowie czerwca br.

Kolejne spotkanie odbędzie się w czerwcu br., następne po wakacyjnej przerwie, we wrześniu.

Bydgoskie Standardy Zieleni
Nowy dokument, określi jak dobrze planować zieleń w Bydgoszczy, aby poprawiała jakość powietrza, lepiej gospodarowała wodę, sprzyjała dobremu samopoczuciu mieszkańców, a także pozytywnie wpływała na zmiany klimatu np. efekt miejskiej wyspy ciepła. Standardy zostaną wypracowane w ciągu najbliższych miesięcy, przez 40-osobową grupę roboczą, w której skład wchodzą mieszkańcy, organizacje pozarządowe, rady osiedla, eksperci, deweloperzy, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe i urzędnicy.

Jak zazieleniać miasto mądrze?
Kompleksowe projektowanie miejskiej zieleni to długi, ale ważny proces. Rewitalizując parki, dbamy nie tylko o nowe ławki i alejki, ale sadzimy kolejne drzewa i krzewy, nie zapominamy o dziko żyjących zwierzętach. Budując nowe torowiska, ulice i chodniki, pamiętamy o zasadzeniu drzew i krzewów, które pochłaniają zanieczyszczenia komunikacyjne, poprawiają estetykę oraz dają cień w upalne dni. Przy realizowaniu miejskich inwestycji, przeprowadzamy inwentaryzacje przyrodnicze. W pierwszej kolejności staramy się zachować cenne gatunki roślin i zwierząt, modyfikujemy projekty, które kolidują z wieloletnimi drzewami.

„Bez Lipy” ze wsparciem z funduszy norweskich
Liderem Projektu jest Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. PZR od wielu lat wspiera samorządy w zarządzaniu strategicznym, którego podstawą jest zrównoważony rozwój, prowadzący do podniesienia jakości życia mieszkańców. Specjalizuje się w prowadzeniu złożonych procesów partycypacyjnych. Ich rezultatem są akceptowalne społecznie polityki publiczne w różnych obszarach funkcjonowania samorządu oraz przyjazne przestrzenie publiczne. Projekt Bez lipy! realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy norweskich.

Szczegóły projektu tutaj.

[www.bydgoszcz.pl]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz