Ruszył konkurs na Ekomural

Już jesienią do bydgoskich murali dołączy nowy, dedykowany ekologii. Pierwszy taki projekt powstanie na ścianie budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani. Właśnie ruszył konkurs na projekt i realizację malunku o łącznej powierzchni ok 400 m2. Miasto Bydgoszcz podkreśla, iż Ekomural musi być wykonany przy użyciu farb przyjaznych środowisku.

Do 30 lipca czekamy na projekty konkursowe pierwszego Bydgoskiego Ekomuralu, który powstanie na ścianie szczytowej budynku przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 1 w Bydgoszczy. Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie muralu o tematyce ekologicznej, spełniającego jednocześnie funkcje edukacyjne. Projekt muralu powinien nawiązywać do szeroko rozumianej ekologii – troski o środowisko naturalne, odpowiedzialności ludzi za miejsce w którym żyją.

Biorąc pod uwagę lokalizację ściany w projekcie warto uwzględnić oddaloną perspektywę, z której mieszkańcy i przechodnie będą mogli oglądać projekt. Mural powinien nieść ekologiczny przekaz, jednocześnie powinien być wykonany przy użyciu ekologicznych farb o pozytywnym wpływie na otoczenie – oczyszczanie powietrza.

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i międzynarodowy. Udział w nim mogą wziąć profesjonalni, doświadczeni artyści, którzy tworzą murale. Ważny jest także dotychczasowy dorobek twórczy.

Nagroda

Autor pierwszego Ekomuralu w Bydgoszczy otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 5 000 złotych, której sponsorem jest Onlybio.Life S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Terminy

Prace można dostarczać do 30.07.2021r. mailowo lub osobiście do Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Regulamin konkursu oraz dodatkowe oświadczenia do pobrania:

  1. Zarządzenie Prezydenta
  2. Regulamin konkursu
  3. Formularz Zgłoszeniowy
  4. Oświadczenie
  5. Rodo
  6. Wizualizacja.

Design and implement Bydgoszcz Ecomural

Until July 30, we are waiting for the projects of the first Bydgoszcz Ecomural, which will be created on the gable wall of the building located at 1 Feliksa Nowowiejskiego Street in Bydgoszcz. The aim of the competition is to design and implement a mural on ecological issues, simultaneously fulfilling its educational functions. The mural design should refer to ecology in a broad sense – care for the natural environment, people’s responsibility for the place they live in.

Taking into consideration the location of the wall, it is recommended to include a distant perspective from which inhabitants and passers-by will be able to view the project. The mural should convey an ecological message and at the same time it should be created using ecological paints with a positive impact on the environment – air purification.

For whom?

The competition is open, single-stage and international. Professional, experienced artists who create murals can take part in it. The current creative achievements are also important.

Award

The author of the first Ecomural in Bydgoszcz will receive a financial prize of PLN 5,000, sponsored by Onlybio.Life S.A. based in Bydgoszcz.

Deadlines

The projects can be delivered until July 30, 2021, by e-mail or in person to the City Hall of Bydgoszcz.

The competition regulations and additional statements can be found here:

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz