Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Kwiecień 2024

Prace na finiszu!

Budynek VII LO ma niemal 64 lat. Uczniowie tego ogólniaka na Osiedlu Leśnym wrócą niebawem do całkowicie odnowionej szkoły.Gruntowna modernizacja, remont, które doprowadzą do tego, że budynek nie tylko będzie wyglądał jak nowy, ale także przy jego eksploatacji wystąpi oszczędność energii sięgające aż 80 procent. Prace budowlane w budynku szkoły przy ul. 11 Listopada rozpoczęły się jesienią ub. roku. Uczniowie VII LO musieli się przenieść do budynku przy ul. Kościuszki. To było konieczne ze względu na zakres robót, jaki przeprowadza firma Ebud.Jednym z ważnych elementów inwestycji jest doprowadzenie do dużej oszczędności energii. Potrzeba będzie aż 80 procent mniej niż przed ekomodernizacją. W ostatnich 10 latach podobną modernizację przeszło ponad 50 budynków szkolnych, przedszkolnych i domów kultury.

Na czym w szczegółach polegają prace w VII LO? To docieplenie przegród budowlanych, w tym m.in. fundamentów, ścian, dachów; wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej celem spełnienia standardów cieplnych; przebudowa pomieszczeń sanitarnych, wymiana instalacji wewnętrznych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w części pomieszczeń, wykonanie instalacji fotowoltanicznej oraz systemu zarządzania energią, systemu kontroli dostępu, monitoringu zewnętrznego, instalacji alarmowej, przeciwpożarowej, przebudowa instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz roboty wykończeniowe pomieszczeń. Cały gmach wyposażony będzie w elektroniczny system sterowania budynkiem.

Całkowity koszt inwestycji to niespełna 12 mln złotych. Aż 7 mln zł to dofinansowanie  z  Mechanizmu Finansowego EOG (projekt finansowany jest przez  Islandię, Liechtenstein i Norwegię) 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

 

Sierpień 2023

Rozpoczyna się kompleksowa termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego na osiedlu Leśnym. W gmachu wprowadzimy szereg nowoczesnych rozwiązań przyjaznych dla klimatu.

 

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy” przy ul. 11 Listopada 4 jest dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „ Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

Budynek liceum mieści się przy ul. 11 listopada. Zbudowano go w latach 1959-60. Teraz przejdzie gruntowną termomodernizację.  Przeprowadzi ją firma Ebud.
– W Bydgoszczy realizujemy bardzo dużo inwestycji, dzięki którym oszczędzamy energię, zarówno pod kątem finansowym, jak i środowiskowym – mówi Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.


 Z audytu energetycznego wynika, że w VII Liceum szansa na oszczędność energii wynosi aż 80 procent w stosunku do tego, co jest dzisiaj. W ostatnich 10 latach już 52 budynki szkolne, przedszkolne oraz domy kultury zostały poddane termomodernizacji.  Jeszcze w samej Bydgoszczy zostało nam 59 budynków szkolnych i przedszkolnych. Naszym celem jest zrealizować je wszystkie – dodaje.

Jak zmieni się budynek szkoły?

Wizualizacja budynku VII LO po termomodernizacji

Zakres prac w VII LO obejmuje docieplenie przegród budowlanych, w tym m.in. fundamentów, ścian, dachów. Wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej celem spełnienia standardów cieplnych, przebudowę pomieszczeń sanitarnych, wymianę instalacji wewnętrznych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie w budynku systemu zarządzania energią, wykonanie systemu kontroli dostępu, monitoringu zewnętrznego, instalacji alarmowej, przeciwpożarowej, przebudowa instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz roboty po instalacyjne wykończeniowe pomieszczeń. Cały gmach wyposażony będzie w elektroniczny system sterowania budynkiem.

Nie tylko termomodernizacja, będziemy także edukować

Wraz z termomodernizacją VII LO rozpoczynamy szereg działań edukacyjnych i informacyjnych. Wśród nich są m.in. warsztaty edukacyjne dla młodzieży z zakresu racjonalizacji zużycia energii w życiu codziennym, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, ukazania wpływu działalności człowieka na środowisko, konkurs plastyczny pn. Bydgoszcz jest EKO. Utworzenie kółka zainteresowań w VII LO nawiązującego tematycznie do ekologii, ochrony środowiska i zjawisk wpływających na możliwość zwiększenie dbałości o środowisko i jakość powietrza z wykorzystaniem elementów odnawialnych źródeł energii – zajęcia cykliczne. Spotkanie informacyjne z doradcą energetycznym dla mieszkańców osiedla Leśnego podczas „drzwi otwartych” dot. zrealizowanego projektu, a także możliwości zwiększenia oszczędności w zakresie zużycia energii w gospodarstwach domowych.

Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy 

Fundusze EOG Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

 

 

Całkowity koszt inwestycji to niespełna 12 mln złotych. Aż 7 mln zł to dofinansowanie  z  Mechanizmu Finansowego EOG (projekt finansowany jest przez  Islandię, Liechtenstein i Norwegię) 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2024 roku.

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz