Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Rozpoczyna się kompleksowa termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego na osiedlu Leśnym. W gmachu wprowadzimy szereg nowoczesnych rozwiązań przyjaznych dla klimatu.

 

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy” przy ul. 11 Listopada 4 jest dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „ Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

Budynek liceum mieści się przy ul. 11 listopada. Zbudowano go w latach 1959-60. Teraz przejdzie gruntowną termomodernizację.  Przeprowadzi ją firma Ebud.
– W Bydgoszczy realizujemy bardzo dużo inwestycji, dzięki którym oszczędzamy energię, zarówno pod kątem finansowym, jak i środowiskowym – mówi Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.


 Z audytu energetycznego wynika, że w VII Liceum szansa na oszczędność energii wynosi aż 80 procent w stosunku do tego, co jest dzisiaj. W ostatnich 10 latach już 52 budynki szkolne, przedszkolne oraz domy kultury zostały poddane termomodernizacji.  Jeszcze w samej Bydgoszczy zostało nam 59 budynków szkolnych i przedszkolnych. Naszym celem jest zrealizować je wszystkie – dodaje.

Jak zmieni się budynek szkoły?

Wizualizacja budynku VII LO po termomodernizacji

Zakres prac w VII LO obejmuje docieplenie przegród budowlanych, w tym m.in. fundamentów, ścian, dachów. Wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej celem spełnienia standardów cieplnych, przebudowę pomieszczeń sanitarnych, wymianę instalacji wewnętrznych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie w budynku systemu zarządzania energią, wykonanie systemu kontroli dostępu, monitoringu zewnętrznego, instalacji alarmowej, przeciwpożarowej, przebudowa instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz roboty po instalacyjne wykończeniowe pomieszczeń. Cały gmach wyposażony będzie w elektroniczny system sterowania budynkiem.

Nie tylko termomodernizacja, będziemy także edukować

Wraz z termomodernizacją VII LO rozpoczynamy szereg działań edukacyjnych i informacyjnych. Wśród nich są m.in. warsztaty edukacyjne dla młodzieży z zakresu racjonalizacji zużycia energii w życiu codziennym, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, ukazania wpływu działalności człowieka na środowisko, konkurs plastyczny pn. Bydgoszcz jest EKO. Utworzenie kółka zainteresowań w VII LO nawiązującego tematycznie do ekologii, ochrony środowiska i zjawisk wpływających na możliwość zwiększenie dbałości o środowisko i jakość powietrza z wykorzystaniem elementów odnawialnych źródeł energii – zajęcia cykliczne. Spotkanie informacyjne z doradcą energetycznym dla mieszkańców osiedla Leśnego podczas „drzwi otwartych” dot. zrealizowanego projektu, a także możliwości zwiększenia oszczędności w zakresie zużycia energii w gospodarstwach domowych.

Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy 

Fundusze EOG Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

 

 

Całkowity koszt inwestycji to niespełna 12 mln złotych. Aż 7 mln zł to dofinansowanie  z  Mechanizmu Finansowego EOG (projekt finansowany jest przez  Islandię, Liechtenstein i Norwegię) 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2024 roku.

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz