W środę 8 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00 w Sali Widowiskowej bydgoskiego Pałacu Młodzieży odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów i akcji ekologicznych przeprowadzanych w bydgoskich placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

Uroczystego otwarcia Gali dokonała Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pani Anna Mackiewicz, która wręczyła podziękowania współorganizatorom i sponsorom nagród w konkursach i akcjach ekologicznych.

Zaproszonych zostało 40 dyrektorów placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy, nagrodzonych w następujących konkursach i akcjach ekologicznych: „Międzynarodowy Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Zbiórka kartoników po napojach”, „Zbiórka baterii”, „Zbiórka płyt CD i DVD”, „Zbiórka nakrętek”, „Mała Forma Sceniczna”. Wręczona została także nagroda za całokształt działań ekologicznych. Galę uświetniły występy zespołów dziecięcych, które zyskały najwyższe oceny jury
w konkursie „Mała Forma Sceniczna”.

Nagrodami są środki finansowe przyznane na zakupy dla placówek tzw. czeki do zrealizowania. Oprócz tego dyplomy i zielone upominki (rośliny). Sponsorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Miasto Bydgoszcz.

W środę 10 czerwca 2015r. o godzinie 10.00 w bydgoskim Pałacu Młodzieży odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów i akcji ekologicznych przeprowadzanych w bydgoskich placówkach oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

Uroczystego otwarcia Gali dokonała Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pani Anna Mackiewicz, która wręczyła podziękowania współorganizatorom i sponsorom nagród w konkursach i akcjach ekologicznych.

Zaproszeni zostali dyrektorzy i nauczyciele z placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy, nagrodzeni w następujących konkursach i akcjach ekologicznych: „Międzynarodowy Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, zbiórka kartoników po napojach, zbiórka baterii, zbiórka płyt CD i DVD, zbiórka nakrętek, „Mała Forma Sceniczna”. Wręczona została także nagroda za całokształt działań ekologicznych. Galę uświetniły występy zespołów dziecięcych, które zyskały najwyższe oceny jury w konkursie „Mała Forma Sceniczna”. Nagrodą były środki finansowe przyznane na zakupy dla placówek – czeki do zrealizowania. Oprócz tego dyplomy i zielone upominki (rośliny).

 

Nagrody były wręczane za udział w następujących konkursach i akcjach ekologicznych:

 

Zbiórka baterii

Zbiórka baterii prowadzona była w placówkach we współpracy z Firmą Remondis, która odbierała zebrane baterie do unieszkodliwiania. Baterie są odpadem niebezpiecznym dla Środowiska i dlatego ich wydzielanie z odpadów i odrębne unieszkodliwianie jest bardzo istotne. Oceniając placówki brano pod uwagę ilość odebranych baterii, ale tu trzeba zaznaczyć, że ta ilość dzielona była przez liczbę dzieci w placówce. Do konkursu przystąpiły 94 placówki oświatowe z terenu Bydgoszczy. Łącznie zebrano 8 ton baterii.

Zbiórka nakrętek

Konkurs organizowany był przez Miasto Bydgoszcz przy współpracy z  P.W. Marko Marian Komisarek z Bydgoszczy. Do tegorocznej edycji konkursu, przystąpiły 83 placówki oświatowe z terenu Bydgoszczy. Nakrętki zbierane były do worków, które zapewnił i odebrał organizator. Wynik w punktacji uzależniony był od ilości uczniów w placówce w taki sposób, że im więcej kg przypadało na 1 ucznia tym więcej punktów uzyskała placówka. W tegorocznej edycji zebrano 15,12 ton nakrętek.

Zbiórka płyt CD i DVD

Konkurs organizowany był przez Miasto Bydgoszcz przy współpracy z Firmą Zaptech Sp. j. Sobańscy z Janikowa. Oceniając placówki brano pod uwagę ilość odebranych płyt CD i DVD, ale tu trzeba zaznaczyć, że ta ilość dzielona była przez liczbę dzieci w placówce. Do konkursu przystąpiło 70 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Łącznie zebrano 1,16 tony płyt CD i DVD.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Akcja polegała na zbieraniu przez uczniów odpadów i uprzątnięciu swojego najbliższego otoczenia. Miasto Bydgoszcz zapewniło worki i rękawice oraz odbiór odpadów. Do tegorocznej akcji przystąpiło 10.374  dzieci i młodzieży z 68 placówek oświatowych z terenu Bydgoszcz, Centrum Integracji Społecznej oraz Zakład Karny. Wydano  3,5  tys. worków i 24 tys. rękawic. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Przy punktacji brana była pod uwagę ilość odebranych odpadów, ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

Sprzątanie Świata

Do akcji przystąpiło 14.731 dzieci i młodzieży z 89  placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Miasto Bydgoszcz wydało 4 tys. worków i blisko 34 tys. rękawic. Zebrane odpady, zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Przy punktacji brana była pod uwagę ilość odebranych odpadów, ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

Zbiórka kartoników po napojach

Konkurs organizowany był przez Miasto Bydgoszcz przy współpracy z Fundacją ProKarton. Do tegorocznej edycji konkursu, przystąpiło 58 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Kartoniki zbierane były do worków, które zapewnił i odebrał organizator. Przy ocenie konkursowej brana była pod uwagę zarówno wielkość zbioru w kg jak i jego jakość (zgniatanie i czystość). Ponadto wynik w punktacji uzależniony był od ilości uczniów w placówce w taki sposób, że im więcej kg przypadało na 1 ucznia tym więcej punktów uzyskała placówka. W tegorocznej edycji zebrano 20,06 ton kartoników.

Mała Forma Sceniczna

Konkurs przeprowadzany był w Pałacu Młodzieży w 4 kategoriach wiekowych, brano pod uwagę oprawę artystyczną oraz treści ekologiczne. Udział wzięły 32 teatrzyki.

Całokształt działań edukacji ekologicznej

Przy punktacji brano pod uwagę zaangażowanie placówki w konkursy i akcje ekologiczne, udział w happeningach prowadzonych przez Fundację Ekologiczną ARKA z Bielsko – Białej, udział w projektach edukacyjnych „Leśna Skrzynia Skarbów – w szkołach podstawowych”, „Leśna Skrzynia Skarbów – w przedszkolach” oraz „Młodzież i Dzieci kontra śmieci”, udział w zajęciach edukacyjnych w jednostkach zajmujących się między innymi edukacją ekologiczną.

W środę 11 czerwca 2014r. o godzinie 9.00 w bydgoskim Pałacu Młodzieży odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów i akcji ekologicznych przeprowadzanych w bydgoskich placówkach oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.

Uroczystego otwarcia Gali dokonała Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pani Grażyna Ciemniak, która wręczyła podziękowania współorganizatorom i sponsorom nagród w konkursach i akcjach ekologicznych.

Zaproszonych zostało 40 dyrektorów placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy, nagrodzonych w następujących konkursach i akcjach ekologicznych: „Międzynarodowy Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, zbiórka kartoników po napojach, zbiórka baterii, zbiórka płyt CD i DVD, zbiórka nakrętek, „Mała Forma Sceniczna”. Wręczona została także nagroda za całokształt działań ekologicznych. Galę uświetniły występy zespołów dziecięcych, które zyskały najwyższe oceny jury w konkursie „Mała Forma Sceniczna”. Nagrodą były środki finansowe przyznane na zakupy dla placówek – czeki do zrealizowania. Oprócz tego dyplomy i zielone upominki (rośliny).

Kategoria I – zbiórka baterii
Oceniając placówki brano pod uwagę ilość odebranych baterii, ale tu trzeba zaznaczyć, ze ta ilość dzielona jest przez liczbę dzieci w placówce. Do konkursu przystąpiły 92 placówki oświatowe z terenu Bydgoszczy. Łącznie zebrano 9,60 ton baterii.

3 miejsce – Przedszkole nr 39 „Sto Pociech”
2 miejsce – Katolickie Przedszkole Niepubliczne Św. Jadwigi Królowej
1 miejsce – Przedszkole nr 66

Kategoria II – zbiórka nakrętek
Do tegorocznej edycji konkursu, przystąpiło 86  placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Nakrętki zbierane były do worków, które zapewnił i odebrał organizator. Wynik w punktacji uzależniony jest od ilości uczniów w placówce w taki sposób, że im więcej kg przypada na 1 ucznia tym więcej punktów uzyskuje placówka. W tegorocznej edycji zebrano 22,95 ton nakrętek.

Wyróżnienie – Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
3 miejsce – Przedszkole nr 24
2 miejsce– Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „Dziecięcy Tygiel”
1 miejsce – Katolickie Niepubliczne Przedszkole Św. Jadwigi Królowej

Kategoria III – zbiórka płyt CD i DVD
Oceniając placówki brano pod uwagę ilość odebranych płyt CD i DVD, ale tu trzeba zaznaczyć, ze ta ilość dzielona jest przez liczbę dzieci w placówce. Do konkursu przystąpiły 72  placówki oświatowe z terenu Bydgoszczy. Łącznie zebrano 1,71 tony płyt CD i DVD.

3 miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna Chatka”
2 miejsce – Przedszkole nr 39 „Sto Pociech”
1 miejsce – Katolickie Niepubliczne Przedszkole Św. Jadwigi Królowej

Wyróżniono również dzieci, które zebrały największą liczbę płyt w placówce:
3 miejsce
– 1400 sztuk – Anna Fudzińska – Przedszkole nr 39 „Sto Pociech”
2 miejsce – 3.495 sztuk Weronika i Wiktoria Lorbieckie – Gimnazjum nr 23
1 miejsce – 25.300 sztuk Robert Smalcerz – Katolickie Niepubliczne Przedszkole Św. Jadwigi Królowej

Kategoria IV – akcja ekologiczna „Międzynarodowy Dzień Ziemi”
Obie akcje (wiosenna i jesienna) polegają na zbieraniu przez uczniów odpadów i uprzątnięciu swojego najbliższego otoczenia. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zapewnia worki i rękawice oraz odbiór odpadów. Do tegorocznej akcji przystąpiło 9.406  dzieci i młodzieży z 58 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy oraz Zakład Karny. Wydano  2,5  tys. worków i 22 tys. rękawic. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.Przy punktacji brana była pod uwagę ilość odebranych odpadów, ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

Wyróżnienia:
-Zespół Szkół nr 20,
-Szkoła Podstawowa nr 9,
-Szkoła Podstawowa nr 4,
-Przedszkole nr 34,

3 miejsce ex aequo – Przedszkole nr 20, Szkoła Podstawowa nr 58,
2 miejsce ex aequo – Przedszkole nr 66, Przedszkole Niepubliczne „ELF”,
1 miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Szkoła Podstawowa nr 56,

Kategoria V – akcja „Sprzątanie Świata”
Do akcji przystąpiło 16.567 dzieci i młodzieży z 99 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydał 5 tys. worków i blisko 37 tys. rękawic. Zebrano prawie 7,5  tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Przy punktacji brana była pod uwagę ilość odebranych odpadów, ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

Wyróżnienia:
-Przedszkole nr 34,
-Szkoła Podstawowa nr 4,
-Zespół Szkól nr 20,
-Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „Dziecięcy Tygiel”

3 miejsce ex aequo – Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 20
2 miejsce ex aequo – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”, Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,
1 miejsce  ex aequo –  Przedszkole nr 66, Szkoła Podstawowa nr 56

Kategoria VI – konkurs zbiórki kartoników po napojach
Do tegorocznej edycji konkursu, przystąpiło 58 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Kartoniki zbierane były do worków, które zapewnił i odebrał organizator. Przy ocenie konkursowej brana była pod uwagę zarówno wielkość zbioru w kg jak i jego jakość (zgniatanie i czystość). Ponadto wynik w punktacji uzależniony był od ilości uczniów w placówce w taki sposób, że im więcej kg przypadało na 1 ucznia tym więcej punktów uzyskała placówka. W tegorocznej edycji zebrano 16,59 ton kartoników.

8 miejsce – Przedszkole nr 66,
7 miejsce – Przedszkole nr 16,
6 miejsce – Przedszkole nr 59,
5 miejsce – Przedszkole nr 70 „Stokrotka”,
4 miejsce – Przedszkole nr 34,
3 miejsce – Katolickie Niepubliczne Przedszkole Św. Jadwigi Królowej,
2 miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Muminki”,
1 miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Radość”

Kategoria VII – Mała Forma Sceniczna
Konkurs przeprowadzany w 4 kategoriach wiekowych, brano pod uwagę oprawę artystyczną oraz treści ekologiczne. Przeprowadzany był w Pałacu Młodzieży. Wzięło udział 33 teatrzyki.

Kategoria przedszkola
Wyróżnienia:

Przedszkole nr 16 za prezentację: „Żyj z przyrodą w zgodzie”
Przedszkole nr 66 za prezentację: „Ratujmy pszczoły”,
Przedszkole nr 70 „Stokrotka” za prezentację: „Ocalić przyrodę”
Przedszkole Niepubliczne „Skrzat” za prezentację: „Ekologia się raduje – śpiewam,
tańczę, recytuję”

3 miejsce – ex quo :
Przedszkole „Promyczek” za prezentację „Na wysypisku śmieci”
Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” za prezentację: „Mercedes i stary rower”
2 miejsce – ex quo
Przedszkole Niepubliczne „Zameczek” za prezentację: „Śmietnik w lesie”
Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna Chatka” za prezentację: „Ilustracja taneczna
Przyroda w opałach”
1 miejsce – ex quo
Przedszkole Niepubliczne „Panda” za prezentację: „Gra w zielone”
Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia” za prezentację „Zielone Królestwa”

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-3
3 miejsce:
 Szkoła Podstawowa nr 60 za prezentację: „Ach, te śmieci”
2 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 38 za prezentację: „Ekosmurfy”
1 miejsce: Zespół Szkół nr 8 za prezentację: „Na spotkanie tęczy”

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 4-6
3 miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 4 za prezentację: „W lesie”
2 miejsce: Zespół Szkół nr 30 za prezentację: „Ekolog domowy”
1 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 56 za prezentację: „Lepiej późno niż wcale”

Kategoria Gimnazjum
Wyróżnienie:
Zespół Szkół nr 28 za prezentację: „Zielona Bydgoszcz”
3 miejsce: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 za prezentację: „Zielony Kapturek i siedmiu
krasnoludków”
2 miejsce- ex quo
Zespół Szkół nr 31 za prezentację: „Wodny świat”
Gimnazjum nr 20 za prezentację: „Eko-era, lepsze jutro”
1 miejsce- ex quo
Gimnazjum nr 23 za prezentację: „Dobre i złe rady na odpady”
Gimnazjum nr 9 za prezentację: „Nauka nie poszła w las”

Kategoria „Za całokształt działań edukacji ekologicznej”
Sześć placówek osiągnęło wynik powyżej 100 punktów. Przy punktacji brano pod uwagę zaangażowanie placówki w konkursy i akcje ekologiczne, udział w happeningach prowadzonych przez Fundację Ekologiczną ARKA z Bielsko – Białej, udział w projektach edukacyjnych „Leśna Skrzynia Skarbów – w szkołach podstawowych”, „Leśna Skrzynia Skarbów – w przedszkolach” oraz „Młodzież i Dzieci kontra śmieci”, udział w zajęciach edukacyjnych
w jednostkach zajmujących się między innymi edukacją ekologiczną.

Nagrody:

6 miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce baterii, zbiórce nakrętek, zbiórce kartoników po napojach, akcjach ekologicznych  „Listy dla Ziemi”, „Godzina dla Ziemi”, „Mała Forma Sceniczna”, projektach edukacyjnych „Leśna Skrzynia Skarbów”, oraz „Młodzież i Dzieci kontra śmieci”.

5 miejsce – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”
Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, zbiórce kartoników po napojach, akcjach ekologicznych  „Listy dla Ziemi”, „Godzina dla Ziemi”, „Mała Forma Sceniczna” oraz projekcie ekologicznym „Gmina z misją”.

4 miejsce – Katolickie Przedszkole Niepubliczne św. Jadwigi Królowej
Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, zbiórce kartoników po napojach, akcjach ekologicznych  „Listy dla Ziemi”, „Godzina dla Ziemi”, „Mała Forma Sceniczna”.

3 miejsce – Przedszkole nr 66
Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, zbiórce kartoników po napojach, akcjach ekologicznych  „Listy dla Ziemi”, „Godzina dla Ziemi”, „Mała Forma Sceniczna”, projektach edukacyjnych „Leśna Skrzynia Skarbów”,
„Młodzież i Dzieci kontra śmieci”.

2 miejsce – Przedszkole nr 34
Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, zbiórce kartoników po napojach, akcjach ekologicznych  „Listy dla Ziemi”, „Godzina dla Ziemi”, „Mała Forma Sceniczna”, projektach edukacyjnych „Leśna Skrzynia Skarbów”,
„Młodzież i Dzieci kontra śmieci”, „Gmina z misją” oraz Europejski Dzień bez Samochodu.

1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 56
Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, akcjach ekologicznych  „Listy dla Ziemi”, „Godzina dla Ziemi”, „Mała Forma Sceniczna”, projekcie edukacyjnym „Leśna Skrzynia Skarbów” oraz Europejski Dzień bez Samochodu.

W dniu 12 czerwca 2013 r. o godzinie 10.00 w bydgoskim Pałacu Młodzieży (w Sali Widowiskowej) odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów i akcji ekologicznych przeprowadzanych w bydgoskich placówkach szkolno – wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013.

Uroczystego otwarcia Gali dokonała Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pani Grażyna Ciemniak, która wręczyła podziękowania współorganizatorom i sponsorom nagród w konkursach i akcjach ekologicznych.

Zaproszonych zostało 40 dyrektorów placówek szkolno – wychowawczych z terenu Bydgoszczy, nagrodzonych w różnych konkursach i akcjach.

Sponsorem nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

Nagrody były wręczane za udział w następujących konkursach i akcjach ekologicznych:

• Sprzątanie Świata

Do akcji przystąpiło 16.842 dzieci i młodzieży z 88 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydał 5 tys. worków i blisko 37 tys. rękawic. Zebrano prawie 6,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Przy punktacji brana była pod uwagę ilość odebranych odpadów, ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

• Międzynarodowy Dzień Ziemi

Do akcji przystąpiło 13.434 dzieci i młodzieży z 84 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej, Internat Okręgowego Dokształcania Zawodowego oraz Zakład Karny. Wydział wydał 4,075 tys. worków i 31,200 tys. rękawic. Zebrano prawie  14,5 ton odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Przy punktacji brana była pod uwagę ilość odebranych odpadów, ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

• Mała Forma Sceniczna

Przedmiotem konkursu była prezentacja widowiska scenicznego – małej formy scenicznej – wiążącego się z dbałością człowieka o jego otoczenie oraz obowiązkach z tym związanych spoczywających na dzieciach, młodzieży i dorosłych. Przy ocenie prezentacji brano pod uwagę: atrakcyjność i pomysłowość zaproponowanej formy przekazu treści proekologicznych, spełnienia celu edukacyjnego oraz wartości artystyczne. W tym roku zobaczyliśmy 33 przedstawienia w czterech kategoriach wiekowych, w których brano pod uwagę oprawę artystyczną oraz treści ekologiczne. Przeprowadzany był w Pałacu Młodzieży.

• Zbiórka baterii

Zbiórka baterii prowadzona jest w placówkach we współpracy z Firmą Remondis, która odbiera zebrane baterie do unieszkodliwiania. Baterie są odpadem niebezpiecznym dla środowiska i dlatego ich wydzielanie z odpadów i odrębne unieszkodliwianie jest bardzo istotne. Oceniając placówki brano pod uwagę ilość odebranych baterii, ale tu trzeba zaznaczyć, ze ta ilość dzielona jest przez liczbę dzieci w placówce. Do konkursu przystąpiły 72 placówki szkolno-wychowawcze z terenu Bydgoszczy. Łącznie zebrano 8,95 ton baterii.

• Zbiórka kartoników po napojach

Konkurs organizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współpracy z Fundacją ProKarton. Do tegorocznej edycji konkursu, przystąpiło 50 placówek szkolno – wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Kartoniki zbierane były do worków, które zapewnił i odebrał organizator. Przy ocenie konkursowej brana była pod uwagę zarówno wielkość zbioru w kg jak i jego jakość (zgniatanie i czystość). Ponadto wynik w punktacji uzależniony jest od ilości uczniów w placówce w taki sposób, że im więcej kg przypada na 1 ucznia tym więcej punktów uzyskuje placówka. W tegorocznej edycji zebrano 20,89 ton kartoników.

• Zbiórka płyt CD i DVD

Zbiórka płyt CD i DVD prowadzona jest w placówkach we współpracy z Firmą Zaptech Sp. j. Sobańscy z Janikowa. Oceniając placówki brano pod uwagę ilość odebranych płyt CD i DVD, ale tu trzeba zaznaczyć, ze ta ilość dzielona jest przez liczbę dzieci w placówce. Do konkursu przystąpiło 45 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Łącznie zebrano 1,38 tony płyt CD i DVD.

• Zbiórka nakrętek

Konkurs organizowany jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współpracy z P.W. Marko Marian Komisarek z Bydgoszczy. Do tegorocznej edycji konkursu, przystąpiło 60 placówek szkolno – wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Nakrętki zbierane były do worków, które zapewnił i odebrał organizator. Wynik w punktacji uzależniony jest od ilości uczniów w placówce w taki sposób, że im więcej kg przypada na 1 ucznia tym więcej punktów uzyskuje placówka. W tegorocznej edycji zebrano 20,26 ton nakrętek.

Wręczona została także nagroda za całokształt działań edukacji ekologicznej.

• Całokształt Działań Ekologicznych

Przy punktacji brano pod uwagę zaangażowanie placówki w konkursy i akcje prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, udział w happeningach prowadzonych przez Fundację Ekologiczna ARKA z Bielsko – Białej, udział w projektach edukacyjnych „Listy dla Ziemi”, „Godzina dla Ziemi”, „Leśna Skrzynia Skarbów” i „Młodzież i Dzieci kontra śmieci”, udział w zajęciach edukacyjnych w jednostkach zajmujących się między innymi edukacją ekologiczną.

6 miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka” – Katarzyna Ćwiok Danuta Lewandowska

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce kartoników po napojach, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, Mała Forma Sceniczna oraz projektach edukacyjnych „Leśna Skrzynia Skarbów” i „Młodzież i Dzieci kontra śmieci”.

5 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 56 – Pani dyrektor Magdalena Baranowska

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, akcjach ekologicznych  „Listy dla Ziemi” i „Godzina dla Ziemi”, Mała Forma Sceniczna oraz projektach edukacyjnych „Leśna Skrzynia Skarbów” i „Młodzież i Dzieci kontra śmieci”.

4 miejsce – Przedszkole nr 70 „Stokrotka” – Pani dyrektor Elżbieta Radzikowska

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce kartoników po napojach, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, akcji ekologicznej  „Listy dla Ziemi” , Mała Forma Sceniczna.

3 miejsce – Katolickie Przedszkole Niepubliczne św. Jadwigi Królowej – Pani dyrektor Cecylia Talaczyńska

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce kartoników po napojach, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, Mała Forma Sceniczna.

2 miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – Pani dyrektor Irena Gabinecka

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce kartoników po napojach, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, akcji ekologicznej  „Listy dla Ziemi” , Mała Forma Sceniczna oraz projektach edukacyjnych „Leśna Skrzynia Skarbów” i „Młodzież i Dzieci kontra śmieci”.

1 miejsce – Przedszkole nr 34 – Pani dyrektor Ewa Tomasik

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce kartoników po napojach, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, akcjach ekologicznych  „Listy dla Ziemi” i „Godzina dla Ziemi”, Mała Forma Sceniczna oraz projektach edukacyjnych „Leśna Skrzynia Skarbów” i „Młodzież i Dzieci kontra śmieci”.

Uroczysta gala podsumowująca rok szkolny 2011/2012 odbyła się w bydgoskim Pałacu Młodzieży. Obecna była na niej Pani Grażyna Ciemniak, zastępca prezydenta miasta.

Gala rozpoczęła się o godz. 1000 w Pałacu Młodzieży w Sali Widowiskowej.
Zaproszono 40 Dyrektorów z placówek szkolno – wychowawczych z terenu Bydgoszczy, nagrodzonych w różnych konkursach i akcjach, w których brały udział w roku szkolnym 2011/2012.

Nagrody były wręczane za udział w następujących akcjach:

 • Sprzątanie Świata

Do akcji przystąpiło 16.419 dzieci i młodzieży z 97 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydał 5 tys. worków i blisko 37 tys. rękawic. Zebrano prawie 10,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Przy punktacji brana była pod uwagę ilość odebranych odpadów, ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

 • Międzynarodowy Dzień Ziemi

Do akcji przystąpiło 12.570 dzieci i młodzieży z 75 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej, Internat Okręgowego Dokształcania Zawodowego oraz Zakład Karny. Wydział wydał 3,5 tys. worków i blisko 30 tys. rękawic. Zebrano prawie  8,5 ton odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Przy punktacji brana była pod uwagę ilość odebranych odpadów, ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

 • Mała Forma Sceniczna

Przedmiotem konkursu była prezentacja widowiska scenicznego – małej formy scenicznej – wiążącego się z dbałością człowieka o jego otoczenie oraz obowiązkach z tym związanych spoczywających na dzieciach, młodzieży i dorosłych. Przy ocenie prezentacji brano pod uwagę: atrakcyjność i pomysłowość zaproponowanej formy przekazu treści proekologicznych, spełnienia celu edukacyjnego oraz wartości artystyczne. W tym roku zobaczyliśmy 38 przedstawień w czterech kategoriach wiekowych, w których brano pod uwagę oprawę artystyczną oraz treści ekologiczne. Przeprowadzany był w Pałacu Młodzieży.

 • Zbiórka baterii

Zbiórka baterii prowadzona jest w placówkach we współpracy z Firmą Remondis, która odbiera zebrane baterie do unieszkodliwiania. Baterie są odpadem niebezpiecznym dla Środowiska i dlatego ich wydzielanie z odpadów i odrębne unieszkodliwianie jest bardzo istotne. Oceniając placówki brano pod uwagę ilość odebranych baterii, ale tu trzeba zaznaczyć, ze ta ilość dzielona jest przez liczbę dzieci w placówce. Do konkursu przystąpiło 66 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Łącznie zebrano 10,08 ton baterii.

 • Zbiórka kartoników po napojach

Konkurs organizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współpracy z Fundacją ProKarton. Do tegorocznej edycji konkursu, przystąpiło 50 placówek szkolno – wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Kartoniki zbierane były do worków, które zapewnił i odebrał organizator. Przy ocenie konkursowej brana była pod uwagę zarówno wielkość zbioru w kg jak i jego jakość (zgniatanie i czystość). Ponadto wynik w punktacji uzależniony jest od ilości uczniów w placówce w taki sposób, że im więcej kg przypada na 1 ucznia tym więcej punktów uzyskuje placówka. W tegorocznej edycji zebrano 26 ton kartoników.

 • Zbiórka płyt CD i DVD

Zbiórka płyt CD i DVD prowadzona jest w placówkach we współpracy z Firmą Zaptech Sp. j. Sobańscy z Janikowa. Oceniając placówki brano pod uwagę ilość odebranych płyt CD i DVD, ale tu trzeba zaznaczyć, ze ta ilość dzielona jest przez liczbę dzieci w placówce. Do konkursu przystąpiły 52  placówki szkolno-wychowawcze z terenu Bydgoszczy. Łącznie zebrano 1,55  tony płyt CD i DVD.

Wręczona została także nagroda za całokształt działań edukacji ekologicznej.

 • Całokształt Działań Ekologicznych

Przy punktacji brano pod uwagę zaangażowanie placówki w konkursy i akcje prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, udział w happeningach prowadzonych przez Fundację Ekologiczna ARKA z Bielsko – Białej, udział w projektach edukacyjnych „Leśna Skrzynia Skarbów” i „Dzieci kontra śmieci”, udział w zajęciach edukacyjnych w jednostkach zajmujących się między innymi edukacją ekologiczną.

Wyróżnienie – Przedszkole nr 70 „ Stokrotka” – Pani dyrektor Elżbieta Radzikowska

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce kartoników po napojach, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, Europejskim Dniu bez Samochodu, Małej Formie Scenicznej oraz projekcie edukacyjnym „Leśna Skrzynia Skarbów”.

3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 – Pan dyrektor Piotr Wandel

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, Europejskim Dniu bez Samochodu, Małej Formie Scenicznej, happeningu przeprowadzonym przez Fundację Ekologiczną ARKA z Bielsko – Białej.

2 miejsce – Katolickie Przedszkole Niepubliczne Św. Jadwigi Królowej – Pani dyrektor Cecylia Talaczyńska

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce kartoników po napojach, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek.

1 miejsce – Przedszkole nr 34 – Pani dyrektor Ewa Tomasik

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórce kartoników po napojach, zbiórce baterii, zbiórce płyt CD i DVD, zbiórce nakrętek, Europejskim Dniu bez Samochodu, happeningu  przeprowadzonym przez Fundację Ekologiczną ARKA z Bielsko – Białej, Małej Formie Scenicznej oraz projektach edukacyjnych „Leśna Skrzynia Skarbów” i „Dzieci kontra śmieci”.

Wręczanie nagród było urozmaicone występami o tematyce ekologicznej, które to przedstawienia zyskały najważniejsze oceny jury podczas konkursu na Mała Formę Sceniczną.

Nagrody wręczała Pani Hanna Pawlikowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, p. Józef Rogacki – Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, p. Bernadetta Różańska – Majchrzak – Radna Rady Miasta – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, p. Alina Dembek – Prokurent i Dyrektor Handlowy z Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., p. Michał A. Rosa – Prezes Fundacji ProKarton, p. Iwona Waszkiewicz – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy p. Magdalena Bereda – Dyrektor ds. pedagogicznych w Pałacu Młodzieży.
Nagrodami były środki finansowe przyznane na zakupy dla placówek tzw. czeki do zrealizowania oraz dyplomy i zielone upominki w postaci roślin. Sponsorem nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

Wszystkim nagrodzonym placówkom serdecznie gratulujemy oraz zapraszamy do uczestnictwa w nowej edycji konkursów na rok szkolny, 2012/2013 który zostanie ogłoszony w miesiącu wrześniu.

W dniu 16 czerwca 2011 roku w Pałacu Młodzieży odbyło się podsumowanie akcji i konkursów ekologicznych przeprowadzanych przez WGKiOŚ w roku szkolnym 2010/2011.

Gala rozpoczęła się o godz. 1000 w Pałacu Młodzieży w Sali Widowiskowej.
Zaproszono 40 placówek szkolno – wychowawczych z terenu Bydgoszczy, nagrodzonych w różnych konkursach i akcjach, w których brały udział w roku szkolnym 2010/2011.

Nagrody były wręczane za udział w 5 następujących akcjach:

 • Sprzątanie Świata

Do akcji przystąpiło 16.965 dzieci i młodzieży z 98 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 5 tys. worków i blisko 37 tys. rękawic. Zebrano prawie 16,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Przy punktacji brana jest pod uwagę ilość odebranych odpadów, ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

 • Międzynarodowy Dzień Ziemi

Obie akcje (wiosenna i jesienna) polegają na zbieraniu przez uczniów odpadów i uprzątnięciu swojego najbliższego otoczenia. Wydział zapewnia worki i rękawice oraz odbiór odpadów. Do tegorocznej akcji przystąpiło 23.262 dzieci i młodzieży z 70 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej, Internat Okręgowego Dokształcania Zawodowego oraz Zakład Karny. Wydział wydał 3,5 tys. worków i blisko 30 tys. rękawic. Zebrano prawie 15 ton odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Przy punktacji brana jest pod uwagę ilość odebranych odpadów, ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

 • Mała Forma Sceniczna

Przedmiotem konkursu była prezentacja widowiska scenicznego – małej formy scenicznej – wiążącego się z dbałością człowieka o jego otoczenie oraz obowiązkach z tym związanych spoczywających na dzieciach, młodzieży i dorosłych. Przy ocenie prezentacji brano pod uwagę: atrakcyjność i pomysłowość zaproponowanej formy przekazu treści proekologicznych, spełnienia celu edukacyjnego oraz wartości artystyczne. W tym roku zobaczyliśmy 32 przedstawienia w pięciu kategoriach: od przedszkolnej po placówki wychowania pozaszkolnego.

 • Zbiórka baterii

Zbiórka baterii prowadzona jest w placówkach we współpracy z Firmą Remondis, która odbiera zebrane baterie do unieszkodliwiania. Baterie są odpadem niebezpiecznym dla Środowiska i dlatego ich wydzielanie z odpadów i odrębne unieszkodliwianie jest bardzo istotne. Oceniając placówki brano pod uwagę ilość odebranych baterii, ale tu trzeba zaznaczyć, ze ta ilość dzielona jest przez liczbę dzieci w placówce. Do konkursu przystąpiło 59 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Łącznie zebrano 9,5 ton baterii.

 • Zbiórka kartoników po napojach

Konkurs organizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współpracy z Programem REKARTON realizującym cele zawarte w dobrowolnym porozumieniu na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Do tegorocznej edycji konkursu, przystąpiło 52 placówki szkolno – wychowawcze z terenu Bydgoszczy. Kartoniki zbierane były do worków, które zapewnił i odebrał organizator. Przy ocenie konkursowej brana była pod uwagę zarówno wielkość zbioru w kg jak i jego jakość (zgniatanie i czystość). Ponadto wynik w punktacji uzależniony jest od ilości uczniów w placówce w taki sposób, że im więcej kg przypada na 1 ucznia tym więcej punktów uzyskuje placówka. W tegorocznej edycji zebrano 15 ton kartoników.

Wręczona została także nagroda za całokształt działań edukacji ekologicznej.

 • Całokształt Działań Ekologicznych

Przy punktacji brano pod uwagę zaangażowanie placówki w konkursy i akcje prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, udział w warsztatach w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej oraz w happeningach prowadzonych przez Fundację Ekologiczna ARKA z Bielsko – Białej.

Wyróżnienie – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórka kartoników po napojach, zbiórka baterii, Mała Forma Sceniczna, warsztaty ekologiczne prowadzone przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy oraz w akcji ekologicznej „Leśna Skrzynia Skarbów”.

3 miejsce – Przedszkole nr 20

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, zbiórka baterii, w happeningu z okazji Międzynarodowego Roku Lasów „Leśne Puzzle”.

2 miejsce – Przedszkole nr 70 „ Stokrotka”

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, Mała Forma Sceniczna, zbiórka kartoników po napojach, zbiórka baterii, warsztaty ekologiczne prowadzone przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy.

1 miejsce – Przedszkole nr 34

Placówka brała udział w Sprzątaniu Świata, Międzynarodowym Dniu Ziemi, Mała Forma Sceniczna, zbiórka kartoników po napojach, zbiórka baterii, warsztaty ekologiczne prowadzone przez Fundację Ekologiczną ARKA z Bielsko – Białej, happening ” to nie krasnoludki palą śmieci”, warsztaty ekologiczne prowadzone przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy oraz w akcji ekologicznej „Leśna Skrzynia Skarbów”.

Wręczanie nagród było urozmaicone występami o tematyce ekologicznej, które to przedstawienia zyskały najważniejsze oceny jury podczas konkursu na Mała Formę Sceniczną.

Nagrody wręczał Pan Zbigniew Pałka – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, p. Elżbieta Derlak – Dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, p. Bernadetta Różańska – Majchrzak – Radna Rady Miasta – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, p. Bożena Pawlak – Prokurent z Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., p. Władysław Janikowski – Dyrektor Generalny Programu Rekarton, p. Magdalena Bereda – Dyrektor ds. pedagogicznych w Pałacu Młodzieży.
Nagrodami były środki finansowe przyznane na zakupy dla placówek tzw. czeki do zrealizowania oraz dyplomy i zielone upominki w postaci roślin. Sponsorem nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

Wszystkim nagrodzonym placówkom serdecznie gratulujemy oraz zapraszamy do uczestnictwa w nowej edycji konkursów na rok szkolny, 2011/2012 który zostanie ogłoszony w miesiącu wrześniu.

W dniu 22 czerwca 2010 roku w Pałacu Młodzieży odbyło się podsumowanie akcji i konkursów ekologicznych przeprowadzanych przez WGKiOŚ w roku szkolnym 2009/2010.

Gala rozpoczęła się o godz. 1000 w Pałacu Młodzieży w Sali Widowiskowej.
Zaproszono 40 placówek szkolno – wychowawczych z terenu Bydgoszczy, nagrodzonych w różnych konkursach i akcjach, w których brały udział w roku szkolnym 2009/2010.
Nagrody były wręczane za udział w 6 następujących akcjach:

 • Sprzątanie Świata i Międzynarodowy Dzień Ziemi

Obie akcje (wiosenna i jesienna) polegają na zbieraniu przez uczniów odpadów i uprzątnięciu swojego najbliższego otoczenia. Wydział zapewniał rękawice i worki oraz odbiór odpadów. Przy punktacji brana była pod uwagę ilość odebranych odpadów, ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce ekologicznej.

 • Mała Forma Sceniczna

Przedmiotem konkursu była prezentacja widowiska scenicznego – małej formy scenicznej – wiążącego się z dbałością człowieka o jego otoczenie oraz obowiązkach z tym związanych spoczywających na dzieciach, młodzieży i dorosłych. Przy ocenie prezentacji brano pod uwagę: atrakcyjność i pomysłowość zaproponowanej formy przekazu treści proekologicznych, spełnienia celu edukacyjnego oraz wartości artystyczne. W tym roku zobaczyliśmy 29 przedstawień w pięciu kategoriach: od przedszkolnej po placówki wychowania pozaszkolnego.

 • Zbiórka baterii

Zbiórka baterii prowadzona była w placówkach we współpracy z Firmą Remondis, która odbierała zebrane baterie do unieszkodliwiania. Baterie są odpadem niebezpiecznym dla środowiska i dlatego ich wydzielanie z odpadów i odrębne unieszkodliwianie jest bardzo istotne. Oceniając placówki brano pod uwagę ilość odebranych baterii, ale tu trzeba zaznaczyć, że ta ilość dzielona jest przez liczbę dzieci w placówce.

 • Zbiórka kartoników po napojach

Konkurs organizowany przy współpracy z Zakładem Robót Publicznych i Programem Rekarton realizującym cele zawarte w dobrowolnym porozumieniu na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Kartoniki zbierane były do worków, które zapewniał i odbierał organizator. Przy ocenie konkursowej brana była pod uwagę zarówno wielkość zbioru w kg jak i jego jakość (zgniatanie i czystość). Ponadto wynik w punktacji uzależniony jest od ilości uczniów w placówce w taki sposób, że im więcej kg przypada na 1 ucznia tym więcej punktów uzyskuje placówka.

 • Całokształt Działań Ekologicznych

3 miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka” Placówka brała udział w konkursach i akcjach tj. Sprzątanie Świata, Międzynarodowy Dzień Ziemi, zbiórka kartoników po napojach, zbiórka baterii.

2 miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”
Placówka brała udział w konkursach i akcjach tj. Sprzątanie Świata, Międzynarodowy Dzień Ziemi, Mała Forma Sceniczna, zbiórka kartoników po napojach, zbiórka baterii.

1 miejsce – Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
Placówka brała udział oraz była laureatem w konkursach i akcjach tj. Sprzątanie Świata, Międzynarodowy Dzień Ziemi, Mała Forma Sceniczna, zbiórka kartoników po napojach, zbiórka baterii.

Wręczanie nagród było urozmaicone występami o tematyce ekologicznej, które to przedstawienia zyskały najważniejsze oceny jury podczas konkursu na Mała Formę Sceniczną.
Nagrody wręczał Pan Zbigniew Pałka – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy. Nagrodami były środki finansowe przyznane na zakupy dla placówek tzw. czeki do zrealizowania oraz dyplomy i zielone upominki w postaci roślin.

Wszystkim nagrodzonym placówkom serdecznie gratulujemy oraz zapraszamy do uczestnictwa w nowej edycji konkursów na rok szkolny, 2010/2011 który zostanie ogłoszony w miesiącu wrześniu. Wydział planuje rozszerzyć możliwość uzyskiwania punktów przez placówki poprzez punktowanie udziału w zajęciach prowadzonych przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku oraz własne pomysły placówki.

http://www.radiopik.pl/go.php/wiadomosci/z_regionu/art15564.html