Do PSZOK przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „podatek śmieciowy) wnoszonej przez właściciela nieruchomości zamieszkanej. Są to:
–  chemikalia, resztki farb i lakierów
– przeterminowane leki,
– odzież i tekstylia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– drewno zawierające substancje niebezpieczne,
– plastik twardy i styropian opakowaniowy np. po sprzęcie RTV i AGD,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– odpady budowlane i rozbiórkowe,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton,
– płyty CD, DVD,
– odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
– metale oraz odpady opakowaniowe z metali,
– odpady opakowaniowe ze szkła (np. słoiki, butelki) oraz szkło płaskie  (np. lustra, szyby),
– papier (np. makulatura, gazety, kartony)
– odpady ulegające biodegradacji,
– popioły z palenisk domowych.

Odpady są przyjmowane od mieszkańców z terenu Miasta Bydgoszczy. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK lub znaki informacyjne.

Od 1 lipca 2019 r. przywożąc odpady do PSZOK z nieruchomości zamieszkanych należy okazać jeden z rachunków dokonywanie opłat za media w lokalu mieszkalnym, z którego pochodzą odpady (woda, prąd, gaz) lub okazać dokument potwierdzający naliczenie tzw. „opłaty śmieciowej” za lokal mieszkalny, z którego pochodzą odpady – wystawiony przez spółdzielnię, zarządcę lub właściciela budynku wielomieszkaniowego występujący np. pod nazwą „Wymiar opłat”.

Gdy mieszkaniec zleca dostarczenie odpadów innej osobie lub podmiotowi, winien podpisać jednorazowe upoważnienie zgodnie z „Załącznikiem nr 2” do Regulaminu PSZOK.

PSZOK – czynne są codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych

Adresy PSZOK:

ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23,

ul. Jasiniecka 7a – tel. 52 506 59 24 – w środy zamknięty 

ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25

WAŻNE !!! NIE WSZYSTKIE ODPADY SĄ PRZYJMOWANE W PSZOK

GDY MASZ WĄTPLIWOŚCI – ZADZWOŃ DO PSZOK PRZED ZAWIEZIENIEM ODPADÓW

Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK Urzędu Miasta Bydgoszczy znajdziesz tutaj

Więcej informacji w Regulaminie PSZOK Bydgoszcz

Załączniki do Regulaminu można pobrać poniżej

Oświadczenie o pochodzeniu odpadów komunalnych dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy  – Załącznik-Nr-1-do-Regulaminu-PSZOK-Oświadczenie-o-pochodzeniu-odpadów

Upoważnienie jednorazowe do dostarczenia odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – Załącznik-Nr-2-do-Regulaminu-PSZOK-Upoważnienie

 

Więcej informacji na temat Miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tutaj