Raport

Zgodnie z zapisami zawartymi części II. Pkt. 3 sprawozdania z działalności Komisji Doraźnej Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie problemów Miasta Bydgoszczy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z dnia 31 sierpnia 2020r., poniżej informacja dotycząca miesiąca:

Wrzesień 2020r.

  • Liczba przyjętych skarg mieszkańców – 1255, w tym 749 skargi na brak odbioru odpadów i 506 skarg na brak pojemników;
  • Liczba wystawionych wezwań do odbioru w trybie reklamacyjnym – 810 wezwań
  • Liczba zleconych odbiorów zastępczych – 411 zleceń
  • Łączna wysokość naliczonych kar – 6000,00 zł / 4 018 950,00 zł
  • Istotne informacje związane z realizacją umów na odbiór odpadów :
  1. ogłoszenie przetargu na transport i odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkalnych, mieszanych i niezamieszkałych z sektora IV z terenu Miasta Bydgoszczy;
  2. wezwanie PHU Komunalnik do usunięcia naruszeń wynikających ze wszystkich zapisów umownych;
  3. wezwanie PHU Komunalnik do zapłaty części kar umownych;