Waga środowiska

Home / Waga środowiska

2 października 2023 roku ruszyła realizacja ekologicznego projektu WAGA ŚRODOWISKA, którego organizatorem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy. Projekt objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy i Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Jego założeniem jest podejmowanie przez nauczycieli przedszkoli i klas I-III wraz ze swoimi uczniami działań proekologicznych na rzecz najbliższego środowiska zgonie z celami zrównoważonego rozwoju.

Do realizacji projektu przystąpiło 28 placówek. Do przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych już trafiły inspirujące środki dydaktyczne. Jednym z nich jest UL NA KÓŁKACH, który pozwala dzieciom bezpiecznie zajrzeć do ula i zobaczyć, jak żyją, rozwijają się i pracują pszczoły, docenić ich znaczącą rolę w przyrodzie. Drugi to ZESTAW BADACZA PRZYRODY m.in. z lornetkami, kompasami i lupami. Zachęca on do bezpośredniej obserwacji najbliższego otoczenia i różnych ekosystemów.

Projekt WAGA ŚRODOWISKA jest działaniem jednoczącym wysiłki wielu osób na rzecz kształtowania proekologicznych postaw dzieci od najmłodszych lat.

Szczegóły projektu dostępne na stronie KPCEN.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz