W dniu 29 lutego 2012 r. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie podziału obszaru Miasta Bydgoszczy na 9 sektorów. W celu zorganizowania miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Miasto w drodze przetargu wyłoniło przedsiębiorców odbierających odpady komunalne w poszczególnych sektorach. Za odbiór odpadów z danego sektora oraz ich transport do wskazanych miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpowiedzialny jest wyłącznie jeden podmiot.

Obsługę poszczególnych sektorów zapewniają:

Sektor II (Osiedle Nowy Fordon, Osiedle Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście)

Kontakty w sprawach dotyczących poszczególnych sektorów:

Sektor II

tel. 533 699 460
bydgoszczII@komunalnik.net

PHU Komunalnik Sp.z o.o.
ul. Świętego Jerzego 1a,
50-518 Wrocław 

Oddział Nysa,

adres korespondencyjny
48-303 Nysa, ul. Morcinka 66e
Tel. 533 700 916
e-mail: bydgoszcz@komunalnik.net
www.komunalnik.net

Biuro Obsługi Klienta w Bydgoszczy
ul. Przemysłowa 4

 

Sektor IV (Osiedle Bielawy, Osiedle Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto)

Sektor IV

tel. 533 701 486
bydgoszczIV@komunalnik.net  

Sektor V (Osiedle Smukała-Opławiec-Janowo, Osiedle Piaski, Osiedle Czyżkówko, Osiedle Okole, Osiedle Flisy, Osiedle Osowa Góra)

Sektor V

tel. 533 701 365
bydgoszczV@komunalnik.net 

Sektor III (Osiedle Leśne, Osiedle Bartodzieje, Osiedle Jachcice) REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.
ul. Inwalidów 45
85-749 BydgoszczTel.: +48 52 34219 93 lub 52 342 74 40
Fax: +48 52 342 69 91
e-mail: bydgoszcz@remondis.pl
www.remondis-bydgoszcz.pl
Sektor VI (Osiedle Miedzyń-Prądy, Osiedle Wilczak-Jary, Osiedle Błonie) Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 BydgoszczTel. 52 522 22 88
e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl
www.pronatura.bydgoszcz.pl
Sektor VII (Osiedle Górzyskowo, Osiedle Szwederowo)
Sektor VIII (Osiedle Wzgórze Wolności, Osiedle Glinki-Rupienica, Osiedle Wyżyny)
Sektor I (Osiedle Terenów Nadwiślańskich, Osiedle Tatrzańskie, Osiedle Stary Fordon) P.U.K. Corimp Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz Tel/fax: 52 320 81 85
e-mail: obsluga.ind@corimp.com.pl
www.corimp.com.pl
Sektor IX (Osiedle Kapuściska, Osiedle Zimne Wody-Czersko Polskie, Osiedle Łęgnowo, Osiedle Łęgnowo-Wieś)

 

Właściciele nieruchomości nie zawierają indywidualnych umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Przedsiębiorcy świadczący usługi w tym zakresie działają wyłącznie na podstawie umowy z Miastem.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest natomiast złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.