Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt (urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)stanowiący odpad.

Przykładowe zestawienie grup i rodzajów sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego w gospodarstwach domowych:

Grupa  Rodzaj 
wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, grzejniki elektryczne, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, urządzenia klimatyczne, elektryczne urządzenia grzejne
małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, wagi, zegary, młynki do kawy, suszarki do włosów, golarki, elektryczne szczoteczki do zębów
sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny komputery osobiste stacjonarne, laptopy, monitory, drukarki, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, mysz, klawiatura, telefony
sprzęt audiowizualny radia, telewizory, kamery, sprzęt hi-fi , sprzęt video, instrumenty muzyczne
sprzęt oświetleniowy liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne 
narzędzia elektryczne i elektroniczne  wiertarki, piły, maszyny do szycia, narzędzia do koszenia trawy
zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy kolejki elektryczne lub tory wyścigowe, kieszonkowe konsole do gier video, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi
przyrządy do nadzoru i kontroli czujniki dymu, termostaty, regulatory ciepła, urządzenia pomiarowe, ważące lub do nastawu używane w gospodarstwach domowych

 

Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbieramy od:

  • mieszkańców Bydgoszczy
  • z ogródków działkowych

Odpadów  nie odbieramyod przedsiębiorców, firm, przedszkoli, szkół, instytucji i innych nieruchomości niezamieszkałych

Jak często odbieramy odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego?
Zasady i terminy odbioru są takie same jak dla odpadów wielkogabarytowych 

a) raz na kwartał w przypadku nieruchomości jednorodzinnych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów – bezpośrednio sprzed posesji;
b) dwa razy w miesiącu z nieruchomości wielorodzinnych – zgodnie z harmonogramem odbioru – bezpośrednio sprzed posesji

Odpady należy wystawiać do odbioru od godziny 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór odpadów do godziny 6.00 w dniu odbioru odpadów. Odpady należy wystawić przed granice nieruchomości lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej, przy wiacie śmietnikowej

c) codziennie w godzinach 8.00-20.00 z wyjątkiem niedziel w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy:

Jasinieckiej 7A
tel. 52 506 59 24

Inwalidów 15
tel. 52 506 59 25

Ołowianej 43
tel. 52 506 59 23

Odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstającego w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Bydgoszczy, raz w miesiącu, zajmują się przedsiębiorcy odpowiadający za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze (Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., PUK Corimp Sp. z o.o., MKUO ProNatura Sp. z o.o.), zgodnie z przyjętym harmonogramem odbiorów odpadów komunalnych.

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami oraz demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania!

Mieszkańcy mogą także bezpłatnie oddać zużyty pochodzący z gospodarstw domowych w sklepach podczas zakupu nowego urządzenia elektrycznego. Warunkiem bezpłatnego przyjęcia zużytego urządzenia przez sklep jest zakup nowego urządzenia tego samego rodzaju tj. podczas zakupu pralki można oddać starą pralkę, kupując telewizor można oddać stary telewizor).
Sklepy (dystrybutorzy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych) o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m2 są także zobowiązane do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu.

Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Szczegóły: USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dz.U. 2015 r. poz. 1688.