Bilans Klimatyczny miasta Bydgoszczy

Home / Zarządzanie energią / Bilans Klimatyczny miasta Bydgoszczy

„Bilans Klimatyczny dla miasta Bydgoszczy za rok 2013″ – podsumowuje realizację działań związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta w ciągu minionego roku. Celem raportu jest monitorowanie działań przewidzianych w Planie Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu (POKASZK). Rada Miasta przyjmując POKASZK zobowiązała się do corocznego monitorowania postępów w realizacji działań klimatycznych w mieście.

Bilans Klimatyczny opracowany jest zgodnie z zaleceniami Technicznej Grupy Roboczej LAKS, a system monitorowania jest opracowany na podstawie struktury raportowania w ramach Porozumienia między Burmistrzami.

Bilans za rok 2013 uwzględnia aktualizację POKASZK z 2012 r. Zmieniono również wielkości celów redukcji emisji na aktualnie obowiązujące oraz zaktualizowano wskaźniki. Do opracowania Bilansu wykorzystano dane zebrane w drodze ankietowania z wydziałów Urzędu Miasta jak również miejskich jednostek organizacyjnych.

Bilans klimatyczny za rok 2013 dla Miasta Bydgoszczy

Bilans Klimatyczny dla Miasta Bydgoszczy

Uchwała RM nr LXIII 1325/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29.10.2014 r.

Bilans klimatyczny za rok 2014 dla Miasta Bydgoszczy

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XVIII/248/15 z dnia 23.09.2015 r.

Bilans klimatyczny za rok 2015 dla Miasta Bydgoszczy

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXVII/710/16 z dnia 30.11.2016 r.

Bilans klimatyczny za rok 2016 dla Miasta Bydgoszczy

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr VIII/992/17 z dnia 13.09.2017 r.

Bilans klimatyczny za rok 2017 dla Miasta Bydgoszczy

Bilans klimatyczny 2017 

Bilans klimatyczny za rok 2018 dla Miasta Bydgoszczy

Bilans klimatyczny 2018

Bilans klimatyczny za rok 2019 dla Miasta Bydgoszczy

Bilans Klimatyczny 2019

Bilans klimatyczny za rok 2020 dla Miasta Bydgoszczy

Bilans Klimatyczny 2020

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz