PSZOK – ul. Jasiniecka 7a

Home / Budowa PSZOK / PSZOK – ul. Jasiniecka 7a

Wykonawca generalny: KONTBUD Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 2.100.000,00 zł
Data podpisania umowy: 26.10.2017 r.
Data uzyskania pozwolenia na budowę 22.05.2018 r.
Data przekazania terenu budowy:  28.05.2018 r.

Raport nr 6

W okresie od 5.01.2019 r. – 31.01.2019 r.: 
– wykonano zieleń wokół placu,
– wykonano przyłącze elektryczne i oświetlenie wiaty,
– wykonano zjazd.

 

Raport nr 5

W okresie od 29.11.2018 r – 4.01.2019r.: 
– zamontowano bramę wjazdową,
– wykonano przyłącza: sanitarne i wody,
– rozplantowano ziemię urodzajną na terenach zielonych,
– wykonano instalację fotowoltaniczną,
– wykonano montaż opraw oświetleniowych
– przyłączono kontenery do sieci energetycznej.

Raport nr 4

W okresie od 29.10 do 29.11.2018 r. wykonano następujące prace:
– montaż wiaty stalowej,
– wykonano ogrodzenie  PSZOK,
– montaż kontenerów magazynowych i socjalno-biurowego,
– nawierzchnię z kostki betonowej,
instalacja kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej
montaż słupów oświetleniowych

Raport nr 3
W okresie od 25 września do 29 października 2018 r.
Wykonano następujące prace:

– montaż wagi oraz wykonanie fundamentu pod szlaban,
– podbudowę pod placem oraz drogą dojazdową,
– prace związane z siecią wodociągową, odcinek od placu do studni wodomierzowej,
– prace związane z siecią kanalizacji sanitarnej, odcinek od placu do studni S1
– prace związane z instalacją kanalizacji deszczowej (montaż odpowietrznika zbiornika, separatora)
– osadzenie prefabrykatów fundamentów pod lampy oświetleniowe w obrębie placu.

Raport nr 2
W okresie od 28 sierpnia do 24 września 2018 r.

Wykonano następujące prace:
– wycinka drzew i krzewów, karczowanie w obrębie drogi dojazdowej do placu,
– wykonanie robót elektrycznych ziemnych w obrębie placu,
– wykonanie stóp fundamentowych pod wiatę stalową,
– osadzenie krawężników z trzech stron placu,
– dogęszczenie istniejącego gruntu, wykonanie podbudowy pod placem,
– przygotowanie podłoża pod wagę, wyprowadzenie odwodnienia wagi,
– wykonanie chudego betonu.

edf
edf
edf
edf
edf
edf

 

Raport nr 1
W okresie od 29 czerwca do 28 sierpnia 2018 r. wykonano następujące prace:

– organizacja placu budowy
– wykonanie ogrodzenia
– wycinka drzew i krzewów, karczowanie
– odhumusowanie terenu robót
– korytowanie
– wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej (obsadzenie studni, wpustów ulicznych, skrzynek rozsączających z orurowaniem, zasypanie i zagęszczenie)
– wykonanie instalacji wodnej dookoła placu

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz