Budowa PSZOK

Home / Budowa PSZOK

Budowa trzech miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) była dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2017-2018, a całkowita wartość projektu wyniosła ostatecznie 8.247.348,77 zł, z dofinansowaniem na poziomie 5 703 492,24 zł (Fundusz Spójności).

Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe związane z projektem i budową PSZOKów można zgłaszać tutaj

Dzięki unijnemu wsparciu Miasto wybudowało trzy miejskie PSZOK-i:

Wszystkie PSZOKi są czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00.

Do PSZOK przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „podatek śmieciowy) wnoszonej przez właściciela nieruchomości zamieszkanej.

–  chemikalia, resztki farb i lakierów
– przeterminowane leki,
– odzież i tekstylia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– drewno zawierające substancje niebezpieczne,
– plastik twardy i styropian opakowaniowy np. po sprzęcie RTV i AGD,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– odpady budowlane i rozbiórkowe,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton,
– płyty CD, DVD,
– odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
– metale oraz odpady opakowaniowe z metali,
– odpady opakowaniowe ze szkła (np. słoiki, butelki) oraz szkło płaskie  (np. lustra, szyby),
– papier (np. makulatura, gazety, kartony)
– odpady ulegające biodegradacji,
– popioły z palenisk domowych.

Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK Urzędu Miasta Bydgoszczy znajdziesz tutaj

Więcej informacji w Regulaminie PSZOK Bydgoszcz 

Wszelkie nieprawidłowości związane z odpadami można zgłaszać za pośrednictwem zakładki ZGŁOŚ PROBLEM: 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o PSZOK tutaj oraz na stronę poświęconą w całości funkcjonowaniu Miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tutaj

 

 

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz