Zmiany klimatu

Home / Rozwój i środowisko / Zmiany klimatu
W dniu 4 września 2019 r. uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy przyjęto „Plan adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030”. Dokument powstał na mocy porozumienia Miasta z Ministerstwem Środowiska. W ten sposób Bydgoszcz, jako jedno z 44 polskich miast, włączyła się w projekt pn. „Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Głównym celem przyjętego dokumentu jest przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego odporności na przewidywany w perspektywie 2030 roku wzrost częstości i intensywności występowania zjawisk ekstremalnych, takich jak: deszcze nawalne, fale upałów, susze, intensywne wiatry i gwałtowne burze.

Dla optymalnej realizacji wyznaczonego celu, dokonano doboru szeregu działań adaptacyjnych. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, akcje edukacyjne – to tylko nieliczne z tych, które pomogą przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz