Zapraszamy Państwa na dydaktyczną ściżkę przyrodniczą w Parku nad Starym Kanałem w Bydgoszczy.
Ścieżka mierzy około 4 km, zaczyna się przy ul. Wrocławskiej, dochodzi do ul. Bronikowskiego. Następnie, po południowej stronie Kanału, kieruje się ponownie w stronę ul. Wrocławskiej.

Na ścieżce znajduje się 20 tablic o tematyce przyrodniczej, m.in.: o owadach, rybach, płazach, ptakach, ssakach oraz gatunkach roślin i zbiorowiskach roślinnych spotykanych w Parku nad Starym Kanałem.

W celu ułatwienia wędrówki, w terenie wprowadzono dodatkowe oznakowanie, prowadzące do kolejnych tablic na ścieżce.

Przygotowano także przewodnik po ścieżce, w którym znajdują się rozszerzone treści, w stosunku do informacji zawartych na tablicach. Publikacja zostanie rozesłana do szkół, przedszkoli i innych ośrodków dydaktyczno- wychowawczych.
Zachęcamy Państwa do lektury przewodnika, stanowiącego załącznik do niniejszej informacji.
Liczymy na to, że ścieżka zachęci Państwa, w tym młodzież i dzieci, do zainteresowania się przyrodą i pogłębienia informacji na jej temat.

Przewodnik po kanale