Międzynarodowy Dzień Ziemi – rozstrzygnięcie konkursu

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pod hasłem „RATUJMY NASZ DOM PRZED ODPADAMI”.

Do akcji przystąpiło 3.558 dzieci i młodzieży z 35 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wziął również Zakład Karny w Bydgoszczy, Areszt Śledczy w Bydgoszczy,  Centrum Integracji Społecznej oraz Rady Osiedli.

Wydano 1.125 worków i 8.600 rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę stosowanie prawidłowych zasad segregacji w Bydgoszczy wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (prawidłowe kolory pojemników).

 • I miejsce – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,
 • II miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
 • III miejsce– Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”.

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 20,
 • Przedszkole nr 66,
 • Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”.

Gratulujemy

plakat MDZ 2019

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pod hasłem „RATUJMY NASZ DOM PRZED ODPADAMI”.

Do akcji przystąpiło 10.596 dzieci i młodzieży z 72 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wziął również Zakład Karny w Bydgoszczy, Areszt Śledczy w Bydgoszczy,  Centrum Integracji Społecznej, Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Mieszkańcy Smukały i Opławca.

Wydano 3.350 tys. worków i 23.200 tys. rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę stosowanie prawidłowych zasad segregacji w Bydgoszczy wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (prawidłowe kolory pojemników).

 • I miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 27,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Przedszkole nr 66.

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,
 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”,
 • Szkoła Podstawowa nr 56.

   Gratulujemy

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi pod hasłem: „Ratujmy Ziemię przed odpadami – ZBIERAJ – SEGREGUJ – ODZYSKUJ”.”

Do akcji przystąpiło 12.606 dzieci i młodzieży z 67 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wzięły również Zakłady Karne w Bydgoszczy oraz Centrum Integracji Społecznej.

Wydano 2.950 tys. worków i 22.200 tys. rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków.  Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę stosowanie prawidłowych zasad segregacji w Bydgoszczy wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (prawidłowe kolory pojemników).

 • I miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 56,  Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”,
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,  Zespół Szkół nr 20,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”,  Przedszkole nr 20,

Ponadto przyznano pięć wyróżnień:

 • Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,
 • Przedszkole nr 66,
 • Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
 • Szkoła Podstawowa nr 9.

Gratulujemy

 

plakat MDZ 2017
plakat MDZ 2017

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pod hasłem „RATUJMY ZIEMIĘ PRZED ODPADAMI”.

Do akcji przystąpiło 16.350 dzieci i młodzieży z 79 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wzięły również Zakłady Karne w Bydgoszczy oraz Centrum Integracji Społecznej.

Wydano 3.600 tys. worków i 26.800 tys. rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę stosowanie prawidłowych zasad segregacji w Bydgoszczy wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (prawidłowe kolory pojemników).

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 56,
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 61 „Wandy Chotomskiej”, Przedszkole nr 66,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”.

Ponadto przyznano pięć wyróżnień:

 • Przedszkole nr 9,
 • Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
 • Zespół Szkół nr 20.

648_b

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pod hasłem: „Ratujmy Ziemię przed hałasem”.

Do tegorocznej akcji przystąpiło 10.374 dzieci i młodzieży z 68 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej oraz Zakład Karny. Wydano 3,5  tys. worków i 24 tys. rękawic.

Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce – Przedszkole nr 66,
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,
 • III miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 56, Zespół Szkól nr 20.

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”,
 • Szkoła Podstawowa nr 9.

Międzynarodowy Dzień Ziemi 14 kwietnia 2014r

Podsumowanie akcji ekologicznej „Międzynarodowy Dzień Ziemi”
pn. „Ratujmy Ziemię przed odpadami: Zbieraj – Segreguj – Odzyskuj”. 
  

Do tegorocznej akcji przystąpiło 9.406  dzieci i młodzieży z 58 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy oraz Zakład Karny. Wydano  2,5  tys. worków i 22 tys. rękawic. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.Przy punktacji brana była pod uwagę ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Szkoła Podstawowa nr 56,
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 66, Przedszkole Niepubliczne „ELF”,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 20, Szkoła Podstawowa nr 58.

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 34,
 • Szkoła Podstawowa nr 4,
 • Szkoła Podstawowa nr 9,
 • Zespół Szkół nr 20.

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 11 czerwca 2014r. w Pałacu Młodzieży.

W dniach 22 kwietnia 2013 r. została przeprowadzona akcja ekologiczna „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pn. „Ratujmy Ziemię przed odpadami: Zbieraj – Segreguj – Odzyskuj”.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Do tegorocznej akcji przystąpiło 13.434 dzieci i młodzieży z 84 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej, Zakład Karny. Wydział wydał 4.075 tys. worków i 31.200 tys. rękawic. Zebrano prawie 14,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.

Dokonując wyboru najlepszych placówek brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

1 miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 56, Przedszkole nr 20

2 miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 9, Przedszkole nr 70 „Stokrotka”

3 miejsce ex aequo – Przedszkole nr 34, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”

Ponadto przyznano wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 66
 • Przedszkole nr 39
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
 • Zespół Szkół nr 20

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 12 czerwca 2013r. w Pałacu Młodzieży.

W dniach 20 – 23 kwietnia 2012 r. została przeprowadzona akcja ekologiczna „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pn. „Ratujmy Ziemię przed odpadami: Zbieraj – Segreguj – Odzyskuj”.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Do tegorocznej akcji przystąpiło 12.570 dzieci i młodzieży z 75 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej, Internat Okręgowego Dokształcania Zawodowego oraz Zakład Karny. Wydział wydał 3,6 tys. worków i blisko 30 tys. rękawic. Zebrano prawie 8,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.
Dokonując wyboru najlepszych placówek brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

1 miejsce ex aequo – Przedszkole nr 34, Przedszkole Niepubliczne Elf

2 miejsce ex aequo – Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Św. Jadwigi Królowej, Przedszkole nr 66

3 miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole Niepubliczna Promyczek

Ponadto przyznano wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 18
 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
 • Zespół Szkół nr 20

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 13 czerwca 2012r w Pałacu Młodzieży.

199_s

W dniu 20 kwietnia 2011 r. została przeprowadzona akcja ekologiczna „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pn. „Ratujmy Ziemię przed rtęcią”.

Do tegorocznej akcji przystąpiło 23.262 dzieci i młodzieży z 70 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej, Internat Okręgowego Dokształcania Zawodowego oraz Zakład Karny. Wydział wydał 3,5 tys. worków i blisko 30 tys. rękawic. Zebrano prawie 15 ton odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.

Dokonując wyboru najlepszych placówek brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • 1 miejsce – Przedszkole nr 34
 • 2 miejsce – Przedszkole nr 20
 • 3 miejsce – Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
 • 3 miejsce – Zespół Szkół nr 17

Ponadto przyznano wyróżnienie:

 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 16 czerwca 2011r w Pałacu Młodzieży.

W dniu 22 kwietnia 2010 r. została przeprowadzona akcja ekologiczna „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pn. „Ratujmy Ziemię przed rtęcią”. W tym roku po raz drugi chcąc chroniąc Ziemię przed szkodliwą rtęcią połączyć akcję z wymianą termometrów rtęciowych na termometry elektroniczne w wyznaczonych aptekach na terenie Bydgoszczy.

Do akcji przystąpiło 14.009 dzieci i młodzieży z 70 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 4 tys. worków i blisko 30 tys. rękawic. Zebrano prawie 15 ton odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.

Dokonując wyboru najlepszych placówek brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • 1 miejsce – Zespół Szkół nr 17
 • 2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4
 • 3 miejsce – Przedszkole nr 20
 • 3 miejsce – Przedszkole nr 70 „Stokrotka”

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia:

 • Szkoła Podstawowa nr 37
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 22 czerwca 2010r w Pałacu Młodzieży.