Międzynarodowy Dzień Ziemi 2022

Tegoroczne święto obchodzimy pod hasłem „ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ”

Przez ostatnie dwa lata obchody Dnia Ziemi przybierały inne formy. Nie mogliśmy zorganizować tradycyjnego sprzątania, ponieważ przez pandemię nauka odbywała się w formie zdalnej. Na szczęcie, w tym roku spotkamy się, aby wspólnie zadbać o naszą planetę.

Zachęcamy wszystkie przedszkola i szkoły do zorganizowania obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz przesłania sprawozdania z akcji. Placówki same decydują o formie organizacji wydarzenia.  Jednak, zapraszamy do wybrania się na wspólne sprzątanie. Miasto Bydgoszcz zapewnia wszystkim uczestnikom zaopatrzenie w rękawice i worki do zbierania odpadów. Rekomendujemy także przeprowadzenie zajęć poświęconych zagadnieniom szeroko rozumianej ochrony środowiska, segregacji odpadów, dbania o przyrodę i zasoby naturalne, życia w duchu less waste.

Każda placówka, która prześle sprawozdanie z akcji do 9 maja zostanie oceniona, a najlepsze otrzymają na koniec roku szkolnego nagrody.

Sprawozdanie prosimy przesłać na adres eko@um.bydgoszcz.pl w terminie do 9 maja 2022 r. podając w temacie ‘MDZ 2022_ nazwa placówki”.

Odbiór worków i rękawic – Jezuicka 2 pok. 3 (I piętro), od 11.04 do 13.04 (poniedziałek, środa w godz. 8.00-15.30, wtorek w godz. 8.00-17.00) lub od 19.04 do 21.04 (środa, czwartek w godz. 8.00-15.30, wtorek w godz. 8.00-17.00).

Dzień Ziemi po raz pierwszy był obchodzony w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce w roku 1990. W tym roku globalny organizator koncentruje się na zaangażowaniu ponad miliarda osób na całym świecie w obchody święta oraz przyspieszeniu powstawania rozwiązań, mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi. Akcja ma trafić do jak największej liczby rządów, obywateli i przedsiębiorstw, aby ukazać zbiorową odpowiedzialność za podjęcie działań. 

REGULAMIN AKCJI EKOLOGICZNEJ
ZGŁOSZENIE
SPRAWOZDANIE
PLAKAT

 

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2021

Tegoroczne święto obchodzimy pod hasłem „Przywróćmy naszą Ziemię”.
W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, ten wyjątkowy dzień będzie wyglądać inaczej. Nauka odbywa się zdalnie więc wiele rzeczy musimy zrobić inaczej, ale chcemy pokazać, że pomimo pandemii pamiętamy o tym jak ważne jest dbanie o naszą planetę i że nawet w pandemii potrafimy to robić.

Zachęcamy wszystkie szkoły i przedszkola do zorganizowania Międzynarodowego Dnia Ziemi i przesłania do nas sprawozdania z akcji. Placówki mają pełną swobodę i dowolność organizacji tego wydarzenia, a sposób jej przeprowadzenie zależy tylko od nauczycieli, dyrektora i uczniów. Zachęcamy do przeprowadzenia zajęć poświęconych zagadnieniom szeroko rozumianej ochrony środowiska, segregacji odpadów, dbania o przyrodę oraz zasoby naturalne, życia w duchu less waste. Jeśli chcecie się wybrać na wspólne sprzątanie, oczywiście przy zachowaniu obostrzeń, to zapraszamy po odbiór worków i rękawic.

Każda placówka, która prześle sprawozdanie z akcji do 7 maja zostanie oceniona, a najlepsze otrzymają na koniec roku szkolnego nagrody:
1000 zł – I miejsce
800 zł – II miejsce
600 zł – III miejsce
400 zł – wyróżnienia

Sprawozdanie prosimy przesłać na adres eko@um.bydgoszcz.pl w terminie do 7 maja 2021 r. podając w temacie ‘MDZ 2021_ nazwa placówki”.
Odbiór worków i rękawic – Jezuicka 2 pok. 3 (I piętro).

Punktujemy: oryginalność działań, atrakcyjność dla uczestników, angażowanie uczniów, angażowane rodziców, wyjścia w teren na rodzinne sprzątanie lub polowania z aparatem fotograficznym. Pokażcie jak zorganizowaliście ten dzień a my ocenimy czy jesteście w gronie laureatów.

SRAWOZDANIE-MDZ
Regulamin-MDZ-2021
RODO-MDZ-2021

Dzień Ziemi po raz pierwszy był obchodzony w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce w roku 1990. Wyjątkowe święto ma uświadamiać obywatelom na całym świecie, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Jego nadrzędnym celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie i zachęcenie do prowadzenia trybu życia, który jest bardziej przyjazny dla naszej planety. Jest to także czas żeby pochylić się nad losem naszej planety i nagłośnić globalne problemy.
Każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi, zatem każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan!

W roku 2020 r. z uwagi na pandemię i zamknięcie szkół akcja Międzynarodowy Dzień ziemi nie mogła się odbyć w formie tradycyjnego sprzątania i działań edukacyjnych w placówkach oświatowych.
W tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi zaprosiliśmy dzieci i młodzież do udziału w ekologicznym quizie. Zabawa trwała przez cały tydzień. Zadaniem uczestników było udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 20 pytań w jak najkrótszym czasie. Pytania były różnorodne. Uczestnicy musieli się wykazać wiedzą przyrodniczą i ekologiczną, znać zasady segregacji odpadów komunalnych, a także wiedzieć co to jest recykling czy odnawialne źródła energii. Najbardziej cieszy nas to, że wiele osób odpowiedziało prawidłowo na wszystkie pytania, zwyciężyli Ci, którym udało się to zrobić w najkrótszym czasie.
Laureaci konkursu otrzymali w nagrodę gry planszowe oraz eko upominki.
Wszystkim dziękujemy za udział w zabawie.

 

Międzynarodowy Dzień Ziemi – rozstrzygnięcie konkursu

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pod hasłem „RATUJMY NASZ DOM PRZED ODPADAMI”.

Do akcji przystąpiło 3.558 dzieci i młodzieży z 35 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wziął również Zakład Karny w Bydgoszczy, Areszt Śledczy w Bydgoszczy,  Centrum Integracji Społecznej oraz Rady Osiedli.

Wydano 1.125 worków i 8.600 rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę stosowanie prawidłowych zasad segregacji w Bydgoszczy wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (prawidłowe kolory pojemników).

 • I miejsce – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,
 • II miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
 • III miejsce– Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”.

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 20,
 • Przedszkole nr 66,
 • Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”.

Gratulujemy

plakat MDZ 2019

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pod hasłem „RATUJMY NASZ DOM PRZED ODPADAMI”.

Do akcji przystąpiło 10.596 dzieci i młodzieży z 72 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wziął również Zakład Karny w Bydgoszczy, Areszt Śledczy w Bydgoszczy,  Centrum Integracji Społecznej, Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Mieszkańcy Smukały i Opławca.

Wydano 3.350 tys. worków i 23.200 tys. rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę stosowanie prawidłowych zasad segregacji w Bydgoszczy wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (prawidłowe kolory pojemników).

 • I miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 27,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Przedszkole nr 66.

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,
 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”,
 • Szkoła Podstawowa nr 56.

   Gratulujemy

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi pod hasłem: „Ratujmy Ziemię przed odpadami – ZBIERAJ – SEGREGUJ – ODZYSKUJ”.”

Do akcji przystąpiło 12.606 dzieci i młodzieży z 67 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wzięły również Zakłady Karne w Bydgoszczy oraz Centrum Integracji Społecznej.

Wydano 2.950 tys. worków i 22.200 tys. rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków.  Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę stosowanie prawidłowych zasad segregacji w Bydgoszczy wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (prawidłowe kolory pojemników).

 • I miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 56,  Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”,
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,  Zespół Szkół nr 20,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”,  Przedszkole nr 20,

Ponadto przyznano pięć wyróżnień:

 • Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,
 • Przedszkole nr 66,
 • Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
 • Szkoła Podstawowa nr 9.

Gratulujemy

 

plakat MDZ 2017
plakat MDZ 2017

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pod hasłem „RATUJMY ZIEMIĘ PRZED ODPADAMI”.

Do akcji przystąpiło 16.350 dzieci i młodzieży z 79 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wzięły również Zakłady Karne w Bydgoszczy oraz Centrum Integracji Społecznej.

Wydano 3.600 tys. worków i 26.800 tys. rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę stosowanie prawidłowych zasad segregacji w Bydgoszczy wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (prawidłowe kolory pojemników).

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 56,
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 61 „Wandy Chotomskiej”, Przedszkole nr 66,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”.

Ponadto przyznano pięć wyróżnień:

 • Przedszkole nr 9,
 • Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
 • Zespół Szkół nr 20.

648_b

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pod hasłem: „Ratujmy Ziemię przed hałasem”.

Do tegorocznej akcji przystąpiło 10.374 dzieci i młodzieży z 68 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej oraz Zakład Karny. Wydano 3,5  tys. worków i 24 tys. rękawic.

Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce – Przedszkole nr 66,
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,
 • III miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 56, Zespół Szkól nr 20.

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”,
 • Szkoła Podstawowa nr 9.

Międzynarodowy Dzień Ziemi 14 kwietnia 2014r

Podsumowanie akcji ekologicznej „Międzynarodowy Dzień Ziemi”
pn. „Ratujmy Ziemię przed odpadami: Zbieraj – Segreguj – Odzyskuj”. 
  

Do tegorocznej akcji przystąpiło 9.406  dzieci i młodzieży z 58 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy oraz Zakład Karny. Wydano  2,5  tys. worków i 22 tys. rękawic. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.Przy punktacji brana była pod uwagę ilość uczniów biorących udział, własne pomysły placówki, przeprowadzone pogadanki i konkursy o tematyce odpadowej.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Szkoła Podstawowa nr 56,
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 66, Przedszkole Niepubliczne „ELF”,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 20, Szkoła Podstawowa nr 58.

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 34,
 • Szkoła Podstawowa nr 4,
 • Szkoła Podstawowa nr 9,
 • Zespół Szkół nr 20.

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 11 czerwca 2014r. w Pałacu Młodzieży.

W dniach 22 kwietnia 2013 r. została przeprowadzona akcja ekologiczna „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pn. „Ratujmy Ziemię przed odpadami: Zbieraj – Segreguj – Odzyskuj”.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Do tegorocznej akcji przystąpiło 13.434 dzieci i młodzieży z 84 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej, Zakład Karny. Wydział wydał 4.075 tys. worków i 31.200 tys. rękawic. Zebrano prawie 14,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.

Dokonując wyboru najlepszych placówek brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

1 miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 56, Przedszkole nr 20

2 miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 9, Przedszkole nr 70 „Stokrotka”

3 miejsce ex aequo – Przedszkole nr 34, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”

Ponadto przyznano wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 66
 • Przedszkole nr 39
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
 • Zespół Szkół nr 20

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 12 czerwca 2013r. w Pałacu Młodzieży.

W dniach 20 – 23 kwietnia 2012 r. została przeprowadzona akcja ekologiczna „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pn. „Ratujmy Ziemię przed odpadami: Zbieraj – Segreguj – Odzyskuj”.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Do tegorocznej akcji przystąpiło 12.570 dzieci i młodzieży z 75 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej, Internat Okręgowego Dokształcania Zawodowego oraz Zakład Karny. Wydział wydał 3,6 tys. worków i blisko 30 tys. rękawic. Zebrano prawie 8,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.
Dokonując wyboru najlepszych placówek brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

1 miejsce ex aequo – Przedszkole nr 34, Przedszkole Niepubliczne Elf

2 miejsce ex aequo – Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Św. Jadwigi Królowej, Przedszkole nr 66

3 miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole Niepubliczna Promyczek

Ponadto przyznano wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 18
 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
 • Zespół Szkół nr 20

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 13 czerwca 2012r w Pałacu Młodzieży.

199_s

W dniu 20 kwietnia 2011 r. została przeprowadzona akcja ekologiczna „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pn. „Ratujmy Ziemię przed rtęcią”.

Do tegorocznej akcji przystąpiło 23.262 dzieci i młodzieży z 70 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy, Centrum Integracji Społecznej, Internat Okręgowego Dokształcania Zawodowego oraz Zakład Karny. Wydział wydał 3,5 tys. worków i blisko 30 tys. rękawic. Zebrano prawie 15 ton odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.

Dokonując wyboru najlepszych placówek brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • 1 miejsce – Przedszkole nr 34
 • 2 miejsce – Przedszkole nr 20
 • 3 miejsce – Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
 • 3 miejsce – Zespół Szkół nr 17

Ponadto przyznano wyróżnienie:

 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 16 czerwca 2011r w Pałacu Młodzieży.

W dniu 22 kwietnia 2010 r. została przeprowadzona akcja ekologiczna „Międzynarodowy Dzień Ziemi” pn. „Ratujmy Ziemię przed rtęcią”. W tym roku po raz drugi chcąc chroniąc Ziemię przed szkodliwą rtęcią połączyć akcję z wymianą termometrów rtęciowych na termometry elektroniczne w wyznaczonych aptekach na terenie Bydgoszczy.

Do akcji przystąpiło 14.009 dzieci i młodzieży z 70 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 4 tys. worków i blisko 30 tys. rękawic. Zebrano prawie 15 ton odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.

Dokonując wyboru najlepszych placówek brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • 1 miejsce – Zespół Szkół nr 17
 • 2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4
 • 3 miejsce – Przedszkole nr 20
 • 3 miejsce – Przedszkole nr 70 „Stokrotka”

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia:

 • Szkoła Podstawowa nr 37
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 22 czerwca 2010r w Pałacu Młodzieży.