PROJEKT „CZY WIESZ CZYM ODDYCHASZ?”

Home / PROJEKT „CZY WIESZ CZYM ODDYCHASZ?”

Realizacja projektu edukacyjno-informacyjnego pt. Czy wiesz czym oddychasz? Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE-MAPPINGAIR/PL  finansowana ze środków UE w ramach Instrumentu  Finansowego LIFE oraz współfinasowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwa od 2019 roku.Partnerami projektu są: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska oraz Miasto Bydgoszcz. Projekt łączy w sobie aspekty naukowe (prognozowanie jakości powietrza) oraz praktyczne, wychodząc naprzeciw aktualnym problemom środowiskowym i oczekiwaniom społecznym, takim jak poprawa jakości powietrza czy powszechny dostęp do wiarygodnej informacji o zanieczyszczeniach powietrza w miejscu zamieszkania.

Głównymi zadaniami zaplanowanymi w ramach Projektu jest budowa platformy edukacyjnej, poświęconej problematyce jakości powietrza na obszarze objętym projektem (platforma ogólnodostępna bez ograniczeń, z możliwością dowolnego jej poszerzania) oraz przeprowadzenie w oparciu o nią kampanii edukacyjnej, poświęconej problematyce jakości powietrza w obszarach zurbanizowanych (skala zagrożenia, rodzaje zagrożeń, jak się chronić, jak ograniczać problem – realne możliwości i sposoby działań, kto jest odpowiedzialny za jakość powietrza).

Miasto Bydgoszcz w ramach wspomnianego projektu do tej pory:

  • przeprowadziło 3 edycje konkursu dla dzieci i młodzieży „Młodzi reporterzy na rzecz poprawy jakości powietrza”,
  • zakupiło i przekazało do 21 szkół ponadpodstawowych i 1 szkoły podstawowej zestawy komputerowe (telewizor – monitor i mikrokomputer) do ciągłej prezentacji jakości powietrza,
  • przygotowało i przeprowadziło w okresie październik – grudzień 2020 kampanię edukacyjną w środkach komunikacji publicznej,
  • wykonało 3 elementy zielonej infrastruktury w postaci zielonych ścian,
  • w październiku 2021 r. uruchomiło sieć punktów konsultacyjnych dla mieszkańców,

Kolejne działania edukacyjno – informacyjnych zaplanowane przez nasze Miasto to:

  • przeprowadzenie drugiej edycji kampanii informacyjne w środkach komunikacji publicznej,
  • wystawa plenerowa prezentująca prace konkursowe z 3 edycji konkursu dla dzieci i młodzieży,
  • przygotowanie, produkcję i udostępnianie filmów tematycznych za pośrednictwem kanałów społecznościowych

Szczegóły dostępne na stronie projektu LINK

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz