CitiEnGov

CitiEnGov

 

Nazwa programu: Interreg Central Europe 2014-2020

Nazwa osi Priorytetowej w ramach programu: 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej.

Nazwa celu szczegółowego: 2.2 Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych

Termin realizacji: 1 czerwca 2016 r. – 31 maja 2019 r.

 

Partnerzy Projektu:

 • Partner wiodący/koordynator/: SIPRO Agencja Rozwoju-Ferrara (Włochy)
 • Miasto Bydgoszcz (Polska)
 • Centrum Innowacji W.E.I.Z.  (Austria)
 • Miasto Split (Chorwacja)
 • Gmina Grodzisk Mazowiecki (Polska)
 • Agencja energetyczna Golea, Nova Gorica (Słowenia)
 • Władza regionalna Hajdu-Bihar, Debreczyn (Węgry)
 • LEAG Lokalna Agencja Energetyczna Gorenjska (Słowenia)
 • Sinergis srl (Włochy)
 • Miasto Ludwigsburg (Niemcy)

 

Partnerzy stowarzyszeni związani z Miastem Bydgoszcz:

Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy,

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy – Centrum Demonstracyjne OZE,

Miasto Bielsko-Biała,

Stowarzyszenie Tilia,

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”.

 

Projekt w liczbach

 • 10 partnerów projektu
 • 36 miesięcy okres realizacji
 • 9 głównych rezultatów projektu
 • 274 500 Euro budżet dla Bydgoszczy
 • 85% poziom dofinansowania

 

O projekcie:

Podstawą wprowadzenia procesu zarządzania energią w jednostkach samorządu terytorialnego jest posiadanie kompetentnych służb, które będą odpowiednimi partnerami dla przedsiębiorstw energetycznych oraz firm eksperckich. Każdy samorząd szuka dobrych rozwiązań w zakresie zarządzania energią  i ustala swoje struktury organizacyjne. Niewiele jest komórek zarządzania energią i środowiskiem w formie wyodrębnionej struktury i z przypisaną odpowiedzialnością.

 

Cele szczegółowe:

 • Opracowanie i wdrożenie zintegrowanych planów terytorialnych w celu zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej
 • Projektowanie i testowanie koncepcji i narzędzi do poprawy zarządzania energią w miastach
 • Poprawa definicji strategii niskoemisyjnych i polityk dostosowanych do obszarów w Europie Środkowej energii

Planowane rezultaty merytoryczne

 • Międzynarodowy katalog dobrych praktyk dotyczący lokalnego planowania energetycznego.
 • Toolkit CitiEnGov zawierający wskazówki, wzory dokumentów, rozwiązani techniczne dotyczące harmonizacji danych energetycznych i zarządzania nimi.
 • Międzynarodowa koncepcja tworzenia biura energii.
 • Moduł szkoleniowy dla poprawy kompetencji dla biura energii.
 • Plan szkoleń dla biura energii.
 • Strategie i plany działań.
 • Międzynarodowa koncepcja wsparcia efektywności energetycznej i rozwiązań OZE.
 • Akcje pilotażowe w 6 państwach.
 • Inwestycja w mieście Split, oświetlenie uliczne.

 

Koordynator projektu:

Zespół ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy

 

Kontakt:

Mateusz Buza – email: mateusz.buza@um.bydgoszcz.pl

Tel.:+48 52 58 59 481

Krzysztof Weder – email: krzysztof.weder@um.bydgoszcz.pl

Tel.:+48 52 58 59 486

Więcej informacji o projekcie:

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CitiEnGov.html

https://www.facebook.com/hashtag/citiengov?source=feed_text&story_id=300841853585062

Storna programu Europa Środkowa www.europasrodkowa.gov.pl

Strona programu Interreg Central Europe www.interreg-central.eu

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz