Odnawialne Źródła Energii

Home / Zarządzanie energią / Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródła energii – są to niekopalne, odnawialne źródła energii w skład których wchodzą energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, energia geotermalna, energia wody oraz energia otrzymywana z biomasy i biogazu. Ich wykorzystanie nie powoduje trwałych szkód dla środowiska.

Nasz świat jest uzależniony od tradycyjnych źródeł energii, jednak te, po pewnym czasie ulegają wyczerpaniu. Pierwszy kryzys zaobserwowaliśmy już w latach 70. XX wieku. Dotyczył on problemów z dostępnością do ropy naftowej, ponieważ kopaliny nie występują wszędzie i nie zawsze jest je łatwo wydobyć, a ponadto ich wadą jest degradacja środowiska naturalnego.

Powyższe aspekty zmusiły ludzi do wykorzystywania ekologicznego sposobu pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł, stanowiących alternatywę w stosunku do źródeł konwencjonalnych. Ich największą zaletą jest niewyczerpywalność i nieszkodliwość dla środowiska.

Świadomość społeczeństwa jest coraz większa, a odnawialne źródła energii staja się bardziej popularne. Dzięki temu udział energii produkowanej z OŹE w ostatnich latach wzrósł kilkakrotnie.

W polskich szkołach coraz częściej stawiamy na edukacje młodych ludzi i zwiększmy ich świadomość już na wczesnym etapie.

Korzyści idące z odnawialnych źródeł energii:

  • redukcja gazów cieplarnianych
  • zmniejszenie ilości odpadów
  • ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska
  • stworzenie nowych miejsc pracy
  • nie ulegają wyczerpaniu
  • wysoka niezawodność

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz