Zapraszamy Państwa na ścieżkę dydaktyczną prezentująca wybrane pomniki przyrody w Bydgoszczy. Na trasie o długości ok. 3 km, wyznaczonej w centralnej części  Bydgoszczy, wyznaczono 18 przystanków usytuowanych w sąsiedztwie pomników przyrody. Spacerujący ścieżką poznają różne gatunki drzew. Dowiadują się, że pomniki przyrody to nie tylko okazałe dęby, ale także okazy innych  gatunków, o zmiennych wymiarach i pokroju.

Pomnikiem przyrody może zostać również m.in.: krzew, głaz lub  źródło wyróżniające się swoimi cechami spośród innych tworów przyrody, np. rozmiarem kształtem, znaczeniem krajobrazowym i historycznym.

Pomniki przyrody ustanawia się w drodze uchwał rad gmin. Wniosek o uznanie tworu przyrody za pomnik przyrody może złożyć każdy. Pismo z informacjami pozwalającymi na zidentyfikowanie okazu w terenie należy kierować do przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy, na adres:  ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Folder – ścieżka dydaktyczna

Kilometraż

Mapa – przebieg ścieżki dydaktycznej