Elektromobilność

Home / Zarządzanie energią / Elektromobilność

Samochody elektryczne to pojazdy posiadające jako napęd jeden lub więcej silników elektrycznych. Pojazdy te ładuje się korzystając z ogólnie dostępnych terminali lub elektor-gniazdek.

Rynek samochodów elektrycznych na świecie dynamicznie rośnie. W niektórych krajach zachęca się kierowców do zakupu samochodów elektrycznych, np. rząd Estonii dopłaca do zakupu pojazdu z napędem elektrycznym. W Wielkiej Brytanii kierowcy poruszający się takimi samochodami mogą wjeżdżać do ścisłego centrum miast, są zwolnieni z niektórych podatków. Pod rozwagę brane są również specjalne zniżki ubezpieczeniowe, bezpłatne parkowanie i inne zachęty do kupna ekologicznych pojazdów. Stały rozwój sieci punktów doładowania sprzyja zwiększeniu zainteresowania tego typu pojazdami. W Polsce większość gniazdek zlokalizowanych jest w dużych miastach przy centrach handlowych. Podkreślić należy, że ich liczba rośnie, a co za tym idzie – stają się one coraz łatwiej dostępne.

Zalet użytkowania pojazdu z napędem elektrycznym jest niewątpliwie więcej niż wad. Przede wszystkim warto podkreślić duży komfort użytkowania, choć istotna jest także świadomość posiadania auta przyjaznego środowisku. Wyeliminowany zostaje problem hałasu emitowanego przez pojazd. Silnik elektryczny posiada wysoki moment obrotowy już od pierwszych obrotów do maksymalnych, a dzięki płynnej regulacji obrotów możemy wyeliminować niezbędną w tradycyjnych pojazdach skrzynię biegów. Kolejnym walorem jest to, że samochód przyspiesza z taką samą mocą niezależnie od obrotów silnika.

Wspomnieć też należy o tym, że pojazdy z napędem elektrycznym zapewniają większe bezpieczeństwo ekonomiczne. Zmiany cen energii elektrycznej są bardziej przewidywalne od zmian cen ropy naftowej.

Auto z napędem elektrycznym może stwarzać wiele możliwości, których nie posiada pojazd z silnikiem spalinowym. Eksploatacja samochodu elektrycznego mogłaby być monitorowana on-line przez system, który czuwałby nad stanem technicznym pojazdu, przestrzegałby przed przekroczeniem zasięgu, zarządzał ładowaniem akumulatora po najkorzystniejszej cenie energii elektrycznej. Kierowca miałby możliwość przygotowania pojazdu do podróży przekazując on-line polecenia podgrzania wnętrza, naładowania akumulatora na określoną godzinę itp. Informację zwrotną o gotowości samochodu do podróży kierowca otrzymywałby na swój telefon komórkowy.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz