Od 1 stycznia 2020 r. w Bydgoszczy obowiązują zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w podziale na 5 różnych papier (pojemnik niebieski), bioodpady (pojemnik brązowy), tworzywa sztuczne i metale (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony), odpady zmieszane (pojemnik szary czarny).

Do zbierania odpadów ulegających biodegradacji mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymują brązowy pojemnik 240l. Na nieruchomościach wielorodzinnych odpady te mieszkańcy winni zbierać do zbiorczych pojemników ustawionych dla całej nieruchomości (lub poszczególnych klatek). Ważne aby bioodpady wrzucać do pojemników bez worków, w których były one gromadzone w naszych mieszkaniach.

Częstotliwość odbioru odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości jednorodzinnych:
co 28 dni – w styczniu, lutym i grudniu
co 14  dni – w pozostałe miesiące.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych, który zdecydują się na kompostowanie odpadów we własnym zakresie winni zaznaczyć to w deklaracji. Opłata za odbiór odpadów komunalnych jest wówczas nieco niższa  i wynosi 21 zł od osoby miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że wówczas mieszkańcy nie otrzymują brązowego pojemnika.

W zabudowie wielorodzinnej odpady ulegające biodegradacji będę odbierane co 7 dni.

 

 

Materiały do pobrania w formie plakatów poniżej:
plakat A4 nowe zasady
plakat A3 nowe zasady

Jeżeli nie pamiętamy terminu odbioru odpadów wystarczy na stronie www.czystabydgoszcz.pl wpisać nazwę ulicy, a wyświetli się aktualny harmonogram odbioru odpadów oraz informacja o firmie odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wraz z danymi kontaktowymi.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zabudowy jednorodzinnej od 2016 roku przysługuje pojemnik 240 l (na gospodarstwo domowe) przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegradacji i bezpośrednio z pojemników odpady te będą odbierane.

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą także nieodpłatnie przekazać odpady ulegające biodegradacji poza harmonogramem do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Punkty są czynne codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

ul. Ołowianej 43 – tel. 52 506 59 23,

ul. Jasinieckiej 7a – tel. 52 506 59 24.

ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25

Odpady te należy dostarczyć do PSZOK we własnym zakresie.

Właściciele zabudowy jednorodzinnej oraz ogródków działkowych mogą również zagospodarować wytworzone przez siebie odpady zielone w przydomowych kompostownikach. Zaletą tego sposobu zagospodarowania odpadów zielonych jest ograniczenie kosztów odbioru odpadów i możliwość uzyskania nawozu organicznego do wykorzystania na własne potrzeby.