DEKLARACJE: ŹRÓDŁA CIEPŁA I SPALANIA

Home / DEKLARACJE: ŹRÓDŁA CIEPŁA I SPALANIA

Z dniem 1 lipca 2021r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Z faktem tym wiąże się konieczność składania deklaracji, dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych (formularz A) oraz niemieszkalnych (formularz B). Termin składania ww. deklaracji upływa w dniu 30 czerwca 2022 roku.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.), obowiązek złożenia ww. deklaracji spoczywa na zarządcy budynków wielorodzinnych (m.in. ADM, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właścicielach domów jednorodzinnych. Informacje o tym, jak i czym ogrzewacie Państwo swoje lokale dotyczą też posiadaczy działek rekreacyjnych ROD, którzy zainstalowali w swoich domkach/altankach piece, kominki czy bojlery na wodę (formularz B).
Zwracamy się do Mieszkańców Bydgoszczy z prośbą o samodzielnie wprowadzanie do ewidencji CEEB powyższych deklaracji za pomocą elektronicznego formularza. Jest on dostępny na stronie internetowej: www.zone.gunb.gov.pl. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest posiadanie Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Instrukcja wypełniania formularza znajduje się w „Materiałach do pobrania” udostępnionych na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Deklaracje można też składać w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pokój 206 (tel.52 58 58 141) lub drogą pocztową na ww. adres.

Materiały do pobrania (format PDF):
1.    Formularz A
2.    Formularz B
3.    Ulotka informacyjna CEEB

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz