KOLOR MA ZNACZENIE czyli lekcje o segregacji

Zachęcamy nauczycieli klas I-III oraz IV-VI do przeprowadzenia z uczniami lekcji o nowych zasadach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zainteresowanym udostępniamy prezentacje oraz karty pracy dla uczniów (dla dwóch kategorii wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI) przygotowane przez Miasto w ramach realizacji projektu budowy budowy miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Materiały do pobrania poniżej: