Zużyte świetlówki, żarówki kompaktowe zbieramy selektywnie i przekazujemy nieodpłatnie do punktów zbiórki zlokalizowanych w punktach sprzedaży art. oświetleniowych lub dostarczamy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonych przy:

ul. Ołowianej 43 – tel. 52 506 59 23,

ul. Jasinieckiej 7a – tel. 52 506 59 24.

ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25.

 

Punkty są czynne codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Dlaczego zużytych świetlówek, żarówek kompaktowych nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne?

Świetlówki, żarówki kompaktowe zawierają rtęć i wymagają oddzielnego przetwarzania. Tylko selektywna zbiórka zużytych świetlówek, żarówek kompaktowych do odrębnych pojemników gwarantuje ograniczenie możliwości zanieczyszczenia środowiska i daje możliwość ich dalszego przetworzenia, połączonego z wychwyceniem szkodliwych substancji np. rtęci.

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą oddać bezpłatnie zużyte świetlówki do ogólnodostępnych punktów zbierania mieszczących się przy ul.:

  • Łomżyńskiej 33 – Siedziba ROM-1 Administracja Domów Miejskich „ADM”
  • Broniewskiego 10 – siedziba ROM-2 Administracja Domów Miejskich „ADM”
  • Gdańskiej 9 – siedziba ROM-3 Administracja Domów Miejskich „ADM”
  • Fordońskiej 38 – siedziba ROM-4 Administracja Domów Miejskich „ADM”
  • Toruńskiej 36 – siedziba ROM-5 Administracja Domów Miejskich „ADM”
  • Modrzewiowej 23 – Druga siedziba ROM-5 Administracja Domów Miejskich „ADM”