2021

Home / 2021

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych za 2021 r. wyniósł 24,83 % przy wymaganych ustawowo 20%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0%

Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania:

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz