W ciągu minionego roku zaobserwowano nasilone, w porównaniu z poprzednimi latami, żery bobrowe. Ślady bytowania bobrów, szczególnie nadgryzione drzewa, stały się częstym elementem krajobrazu m.in. nad Brdą i Kanałem Bydgoskim, także w centrum miasta.

Z uwagi na to, że liczebność populacji bobra rośnie, może dochodzi do jeszcze częstych uszkodzeń drzew przez te zwierzęta. Nadgryzione i powalone mogą być pojedyncze drzewa, ale także  grupy drzew i krzewy.

Poważnie nadgryzione drzewa mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi ich mienia. W związku z powyższym zachęcamy właścicieli gruntów graniczących z wodami płynącymi do podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie i zachowanie drzew narażonych na działanie bobrów. Przede wszystkim chodzi tu o drzewa rosnące nad Brdą i Kanałem Bydgoskim, na których zaobserwowano żery lub stwierdzono nadgryzione drzewa w sąsiedztwie.

Obecnie najskuteczniejszym sposobem ochrony drzew przed bobrami jest owinięcie pni siatką metalową na wysokość ok. 1,5 m. Stosowanie malowania pni drzew, np. farbą nie jest skuteczną metodą odstraszania bobrów.

Poniżej przedstawiamy ulotkę na temat bobrów i zabezpieczenia drzew przed ich oddziaływaniem.

Ulotka