„Raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych dla miasta Bydgoszczy za rok 2013 jest elementem monitorowania postępów w realizacji działań klimatycznych w mieście wynikającym z Planu Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu (POKASZK). Celem inwentaryzacji jest określenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta i wskazanie głównych źródeł emisji. Inwentaryzacja przeprowadzana jest co dwa lata, a jej sporządzenie pozwala na pełną ocenę efektów działań prowadzonych na rzecz redukcji emisji, której nie umożliwia coroczny Bilans Klimatyczny”.

Raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych dla Miasta Bydgoszczy – 2013 r.

Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych dla Miasta Bydgoszczy za rok 2014 i 2015 wraz z raportem.

Raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych dla Miasta Bydgoszczy –  2017 r. 

Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych dla Miasta Bydgoszczy za rok 2018 i 2019 wraz z raportem.

Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych dla Miasta Bydgoszczy za rok 2020 wraz z podsumowaniem.