Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Home / Zarządzanie energią / Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

„Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020+”  jest zgodny ze Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, w ramach działania 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej – PGN.

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020+” jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju Miasta Bydgoszcz nakierowanego na gospodarkę niskoemisyjną, w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, w obszarach związanych z użytkowaniem energii: budownictwie, transporcie i energetyce. Określone w nim cele strategiczne i szczegółowe skupiają się na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych (CO2) i ograniczeniu emisji innych zanieczyszczeń poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także redukcji zużycia energii finalnej i poprawie efektywności energetycznej. Działania te prowadzą do osiągnięcia korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych płynących z działań redukujących emisję.

W wyniku realizacji w/w działań szacunkowe ograniczenie emisji CO2 w 2020 roku w porównaniu do roku 2005 wyniesie ok. 24%, a zużycie energii zmniejszy się o ok. 8,5%.

PGN jest również dokumentem stanowiącym podstawę do ubiegania się o środki wsparcia na działania efektywnościowe i proekologiczne związane z realizacją celów gospodarki niskoemisyjnej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.”

Akty prawne PGN:

Plany

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII – PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2014-2020+

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII – PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2014-2020+ – AKTUALIZACJA 2016

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII – PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2014-2020+ – AKTUALIZACJA 2022

Załącznik nr 1 – wykaz zadań jednostek gminnych 

Załącznik nr 2 – wykaz zadań jednostek zewnętrznych 

Uchwały

Uchwała nr XI/153/15 Rady Miasta Bydgoszczy z 29.04.15 – w spr. przyjęcia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020+”

Uchwała nr XXVII/495/16 Rady Miasta Bydgoszczy a dn. 23.03.16 – w spr. zmiany uchwały o przyjęciu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020+”

Uchwała nr XXXII/597/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 26.06.16 – w spr. przyjęcia „Aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020+”

Zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 516/2016 z dn. 13.10.2016r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 544/2016 z dn. 03.11.2016r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 1/2017 z dn. 02.01.2017r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 21/2017 z dn. 17.01.2017r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 70/2017 z dn. 06.02.2017r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 163/2017 z dn. 17.03.2017r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 318/2017 z dn. 01.06.2017r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 445/2017 z dn. 28.07.2017r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 147/2018 z dn. 09.03.2018r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 347/2020 z dn. 24.06.2020r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 347/2020 z dn. 09.12.2020r.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz