PSZOK – ul. Inwalidów 15

Home / Budowa PSZOK / PSZOK – ul. Inwalidów 15

Wykonawca generalny: KONTBUD Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 2.300.000,00 zł
Data podpisania umowy: 26.10.2017 r.
Data uzyskania pozwolenia na budowę 22.05.2018 r.
Data przekazania terenu budowy: 28.05.2018 r.

 

Raport nr 6 

W okresie od 5.01.2019 r. – 31.01.2019 r.:
– trwają roboty ziemne (skarpowanie terenu),
– wykonano montaż wagi,
– zamontowano kontenery: magazynowy, biura obsługi wagi i salki edukacyjnej,
– ułożono nawierzchni z kostki betonowej w obszarze drogi dojazdowej oraz chodników,
– prowadzone były roboty elektryczne ziemne przy drodze dojazdowej,
– zamontowane i wyregulowane zostały wpusty uliczne i włazy żeliwne.

 

Raport nr 5

W okresie od 29.11.2018 r – 4.01.2019r.:
– trwają roboty ziemne,
– wykonano poszycie wiaty stalowej,
– rozpoczęto układanie nawierzchni na placu,
– rozpoczęto wykonanie podbudowy pod drogę dojazdową,
– rozpoczęto montaż i regulację wpustów ulicznych i włazów żeliwnych w obszarze placu.

 

Raport nr 4

W okresie od 29.10 do 29.11.2018 r. :
– trwają roboty ziemne,
– zamontowano wiatę stalową,
– rozpoczęto układanie krawężników,
– rozpoczęto wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię utwardzoną w obrębie placu
– rozpoczęto wykonywanie robót elektrycznych.

Raport nr 3

W okresie 25 września do 29 października 2018 wykonano:
– stopy fundamentowe pod wiatę stalową,
– prace związane z intalacją kanalizacji deszczowej (obsadzenie studni i wpustów ulicznych)
– prace związane z siecią wodociągową w obrębie placu i drogi dojazdowej (rozprowadzenie rurociągu, wprowadzenie punktów czerpalnych),
– prace związane z siecią kanalizacji sanitarnej (wprowadzenie przyłącza pod kontener biurowy i osadzenie studni w obrębie placu)

dav
dav
dav
dav

 

Raport nr 2
W okresie od 28 sierpnia do 24 września 2018 r. wykonano następujące prace:
– usuwanie z obrębu placu PSZOK mas ziemi,
– wykonywanie prac związanych z instalacją kanalizacji deszczowej (instalacja skrzynek rozsączających z orurowaniem, zasypanie i zagęszczenie),
– wykonywanie prac związanych z siecią wodociągową w obrębie placu (rozprowadzenie rurociągu, wyprowadzenie punktów czerpalnych),
– wykonywanie prac związanych z siecią kanalizacji sanitarnej (obsadzenie studni).

edf
edf
edf
edf
edf

 

Raport nr 1
stan na 31.08.2018 r.

Dotychczas wykonane prace:

– organizacja placu budowy
– wykonanie ogrodzenia
– wycinka drzew i krzewów, karczowanie
– odhumusowanie terenu robót
– wykopy pod skrzynki rozsączające, znajdujące się poza placem utwardzonym.

edf

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz