„eNeuron” – Optimising the design and operation of Local Energy Communities

Home / „eNeuron” – Optimising the design and operation of Local Energy Communities

eNeuron – greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimization

Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych.

 

Lokalne społeczności energetyczne (ang. Local Energy Communities – LEC) polegają na zdecentralizowaniu produkcji, zarządzania oraz zużycia energii elektrycznej.

W nadchodzącej transformacji energetycznej będą odgrywać kluczową rolę integrując nośniki energii takie jak energia elektryczna, gaz, ciepło i chłód, wodór czy wodę.

Wyzwanie stanowi dostarczenie lokalnej społeczności czystej energii, która jest bezpieczna, ogólnodostępna oraz tania. Chociaż sieci LEC w założeniu mają spełniać przedstawione wymagania to z uwagi na złożoność przedsięwzięcia konieczne jest stworzenie optymalnego mechanizmu działania by osiągnąć jak najlepszy efekt. Planowany cel jest jednak trudny do osiągnięcia z uwagi na fakt, że podmioty działające w ramach danej społeczności różnią się realizowanymi zadaniami w związku
z czym charakterystyka energetyczna każdego obiektu może być całkowicie odmienna od pozostałych.

Wykorzystując koncepcję węzła energetycznego projekt eNeuron ma na celu opracowanie pionierskiego narzędzia do optymalnego projektowania oraz eksploatacji systemów energetycznych wykorzystujących różne nośniki energii. Projekt umożliwia Miastu wymianę doświadczeń z zakresu energetyki rozproszonej, co z kolei doprowadzi do wypracowania rozwiązań systemowych nie tylko dla Bydgoszczy ale również dla całego kraju. Poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Norwegii i Irlandii możliwa jest implementacja rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej, innowacyjnych nie tylko w skali kraju ale również całej Europy. Rezultaty projektu przyczynią się do obniżenia kosztów energii ponoszonych przez prosumentów oraz rozpowszechnienia zalet związanych z korzystaniem z energii pochodzącej z lokalnych niskoemisyjnych źródeł.

 

Projekt trwa od 01.11.2020 r. do 31.10.2024 r.

Łączna wartość całego projektu: 6 300 000 euro

Finansowany jest w 100 % z programu Horyzont2020

Partnerzy projektu:

– Miasto Bydgoszcz, Polska;

– Enea Operator, Polska;

– ENEA Włoska Narodowa Agencja Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego, Włochy;

– FOSS Centrum Badawcze na rzecz zrównoważonej energii, Cypr;

– IEn Instytut Energetyki, oddział Gdańsk, Polska;

– IREC Kataloński Instytut Badań nad Energią, Hiszpania;

– SINTEF Energy AS, Norwegia;

– TECNALIA Badania i Innowacje, Hiszpania;

– DERlab Europejskie Rozproszone Laboratoria Zasobów Energetycznych e. V., Niemcy;

– EPRI Europe DAC Instytut Badawczy Energii Elektrycznej, Irlandia;

– Politechnika w Marche, Włochy;

– Politechnika w Madrycie, Hiszpania;

– Skagerak, Norwegia;

– EDP LABELEC, Studia, Rozwój i Laboratoria, Portugalia;

– ICONS, Włochy;

– ENEIDA, Sieci bezprzewodowe i czujniki, Portugalia;

– Ministerstwo Obrony Narodowej – Portugalska Marynarka Wojenna, Portugalia;

 

 

 

 

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz