Raport z Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Home / Zarządzanie energią / Raport z Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (Sustainable Energy Action Plan – SEAP)

– ma na celu wskazanie działań i uwarunkowań służących redukcji energii finalnej na terenie miasta Bydgoszczy, a przez to redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2). Potrzeba przygotowania Planu wynika z zobowiązania jakie miasto Bydgoszcz poczyniło  przystępując do Porozumienia między burmistrzami, w ramach którego członkowie przyjmują na siebie obowiązek  realizacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej 3×20. Miasto Bydgoszcz zobowiązało się do ograniczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych o min. 20% w 2020 r. w stosunku do roku bazowego, za który przyjęto 2005 r.

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2020 został przyjęty uchwałą Nr XXXV/723/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012 r.

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXV/723/12 z dnia 28.11.2012 r.

Raport z Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) ma na celu wskazanie działań jakie poczyniono w okresie raportowania w celu  redukcji energii finalnej na terenie miasta Bydgoszczy, a przez to redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2). Zgodnie z zasadami Porozumienia między Burmistrzami sygnatariusze porozumienia zobowiązani są do przedkładania raportów z wdrażania Planu co dwa lata.

Raport z Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2020 został przyjęty uchwałą Nr LXIII/1326/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r.

Raport z realizacji planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2020

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXIII/1325/14 z dnia 29.10.2014 r.

Raport z realizacji planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2020; raport za lata 2014-2015

Raport z realizacji planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2020; raport za lata 2016-2017

Raport z realizacji planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2020; raport za lata 2018-2019

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz