Laboratoria Czystej Energii

Home / Zarządzanie energią / Laboratoria Czystej Energii

Laboratoria Czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej

Mikroprojekt „Laboratoria Czystej Energii” jest laureatem w konkursie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu parasolowego „Polsko – norweska platforma współpracy dla poszanowania energii klimatu” na mikroprojekty prowadzące do innowacji w zakresie efektywności energetycznej. Projekt ten finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla programu operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Jego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Bydgoszczy poprzez edukację praktyczną przyszłych specjalistów w dobrze przygotowanych Laboratoriach Czystej Energii.

Program pilotażowo ma zostać wdrażony w 2 szkołach: Technikum Elektryczno – Elektronicznym (specjalizacja chłodnictwo i ciepłownictwo) oraz Technikum Budowlanym (budownictwo pasywne).

Głównym celem programu jest stworzenie bazy laboratoryjnej dla kształcenia profesjonalistów w zawodach technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik energetyk i technik budownictwa. Laboratoria mają także pełnić funkcję ośrodków edukacyjnych w zakresie ekologii i ekonomicznego korzystania ze źródeł energii dla społeczności lokalnej.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz