W Bydgoszczy znajduję się łącznie 827 szt. przystanków. W zależności od potrzeb przystanki oczyszczane są w zależności od strefy utrzymania z następującą częstotliwością:

  • Strefa A – prace oczyszczające wykonywane są codziennie w godzinach od 6.00 do 19.00. System utrzymania czystości musi gwarantować bieżące usuwanie wszelkich nieprawidłowości porządkowych w czasie nie dłuższym niż 6 godzin.
  • Strefa B – prace oczyszczające wykonywane są codziennie w godz. 7.00-10.00. System utrzymania czystości musi gwarantować bieżące usuwanie wszelkich nieprawidłowości porządkowych  w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.
  • Strefa C – prace oczyszczające wykonywane są co dwa dni w godz. 7.00-11.00. System utrzymania czystości musi gwarantować bieżące usuwanie wszelkich nieprawidłowości porządkowych w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.
  • Strefa D – prace oczyszczające wykonywane są od dnia 1 maja do dnia 31 października w godz. 7.00-11.00. System utrzymania czystości musi gwarantować bieżące usuwanie wszelkich nieprawidłowości porządkowych w czasie nie dłuższym niż co dwa tygodnie.

W Bydgoszczy w poszczególnych rejonach Miasta znajdują się następujące ilości przystanków:

Rejon I –  72 szt.

Rejon II – 136 szt.

Rejon III – 120 szt.

Rejon IV – 79 szt.

Rejon V – 94 szt.

Rejon VI – 72 szt.

Rejon VII – 34 szt.

Rejon VIII – 87 szt.

Rejon IX – 133 szt.