Akcja Ekologiczna Sprzątanie Świata 2021.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę” Jej finał tradycyjnie przewidziany jest na trzeci weekend września, w związku z tym proponujemy przeprowadzenie akcji w placówkach w terminie dogodnym dla Państwa, w pobliżu tej daty. Zapraszając do udziału w akcji zapewniamy zaopatrzenie uczestników w jednorazowe rękawiczki foliowe oraz worki przeznaczone do gromadzenia odpadów, a także odbiór zebranych odpadów. Szczegóły akcji w Regulaminie akcji Sprzątanie Świata
Zgłoszenie na akcję Sprzątanie Świata – można także wypełnić na miejscu
Sprawozdanie z akcji Sprzątanie Świata 2021 – należy przesłać do 15.10.2021 r.

Kontakt eko@um.bydgoszcz.pl
Ewa Dyla – 52 58 59 211
Natalia Babachanian 52 58 58 482

Akcja Ekologiczna Sprzątanie Świata 2020.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Plastik? Rezygnuję, redukuję, segreguję? Jej finał tradycyjnie przewidziany jest na trzeci weekend września, w związku z tym proponujemy przeprowadzenie akcji w placówkach w terminie dogodnym dla Państwa, w pobliżu tej daty. Zapraszając do udziału w akcji zapewniamy zaopatrzenie uczestników w jednorazowe rękawiczki foliowe oraz worki przeznaczone do gromadzenia odpadów, a także odbiór zebranych odpadów. Szczegóły akcji w Regulaminie Sprzatanie Swiata
Zgloszenie na Sprzatanie Swiata

Formularz zgłoszenia w wersji PDF tutaj

Kontakt Ewa Dyla – 52 58 59 211

Rozstrzygnięcie akcji „Sprzątanie Świata 2019” pod hasłem „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”. 

Do akcji przystąpiło ponad 22 tysiące dzieci i młodzieży z blisko 90 placówek oświatowych z Bydgoszczy.
W akcji wzięły udział również Kujawsko – Pomorskie Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze, Areszt Śledczy i Zakład Karny z Bydgoszczy, Zespół Szkół dla Dorosłych oraz chętni mieszkańcy niektórych osiedli.

Na potrzeby akcji wydano 4 tys. worków i 30 tys rękawic. Dzieci, młodzież i dorośli zaopatrzeni w rękawice i worki wyruszyli aby posprzątać nasze Miasto. Zebrane odpady zostały przekazane do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Pronatura.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne konkursy ekologiczne, happeningi, teatrzyki, warsztaty i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
 • II miejsce  – Przedszkole nr 70 „Stokrotka”,
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 56,

Ponadto przyznano wyróżnienia za wyjątkowo ciekawe działania organizowane w placówkach w ramach akcji „Sprzątanie świata”:

 • Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia”
 • Przedszkole nr 20
 • Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”
 • Przedszkole nr 66
 • Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”.

 Gratulujemy

Regulamin SŚ”.

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata” pod hasłem „AKCJA – SEGREGACJA”.

Do akcji przystąpiło 14.515 dzieci i młodzieży z 86 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wziął również Areszt Śledczy z Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej oraz Internat Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego.

Wydano 4.155 tys. worków i 33.650 tys. rękawic. Wszystkie odpady zbierane przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
 • II miejsce  – Szkoła Podstawowa nr 56,
 • III miejsce– Przedszkole nr 11, Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”,

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 20,
 • Szkoła Podstawowa nr 27.

 Gratulujemy

Podobnie jak w poprzednich latach Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (BOK) Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.

Do akcji przystąpiło 11.135 dzieci i młodzieży z 77 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wziął również Zakład Karny z Bydgoszczy.

Wydano 3.311 tys. worków i 24.350 tys. rękawic. Wszystkie odpady zbierane przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 56,
 • II miejsce  – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”,
 • III miejsce– Przedszkole nr 66,
 • NAGRODA SPECJALNA – Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”.

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
 • Szkoła Podstawowa nr 27.

Gratulujemy

Podobnie jak w poprzednich latach Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (BOK) Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata” pod hasłem „PODAJ DALEJ … DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW”.

Do akcji przystąpiło 14.891 dzieci i młodzieży z 89 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wzięły również Zakłady Karne w Bydgoszczy.

Wydano 4.232 tys. worków i 33.300 tys. rękawic. Wszystkie odpady zbierane przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce – Przedszkole nr 20,
 • II miejsce  – Szkoła Podstawowa nr 56,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”, Przedszkole nr 66, Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”.

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

 • Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
 • Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,
 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”.

Jednocześnie postanowiono nagrodzić indywidualne prace dzieci:

– Kinga Czarnołucka z Przedszkola nr 20 – domek,

– Julia Borowska z Przedszkola nr 20 – bransoletka, nietoperz, koszyk, portmonetka,

– Jagoda Kabatek z Przedszkola nr 34 „Mali Odkrywcy”  – Jeleń

Najciekawsze prace można obejrzeć na holu głównym w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 65, Bydgoszcz.

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata” pod hasłem „WYPRAWA – POPRAWA”.

Do akcji przystąpiło 15.192 dzieci i młodzieży z 98 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wzięły również Zakłady Karne w Bydgoszczy.

Wydano 4.214 tys. worków i 34.500 tys. rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce ex aequo – Przedszkole nr 66, Szkoła Podstawowa nr 56,
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 61 „Wandy Chotomskiej”, Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”.

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,
 • Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”,
 • Zespół Szkół nr 17.

GRATULUJEMY

538_b

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadził akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata” pod hasłem „TURYSTO! SZANUJ ŚRODOWISKO”.

Do akcji przystąpiło 14.731 dzieci i młodzieży z 89 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wzięły również Zakłady Karne w Bydgoszczy.

Wydano 4.078 tys. worków i 33.450 tys. rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty. Innowacyjnym pomysłem była tablica opracowana przez Przedszkole nr 66 z Bydgoszczy pn. „Turysto! Szanuj Środowisko” (zdjęcie w załączeniu).

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce ex aequo – Przedszkole nr 66, Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”, Szkoła Podstawowa nr 56
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 61

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 20
 • Przedszkole nr 34
 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
 • Zespół Szkól nr 20.

Sprzątanie Świata 20-22 września 2013r

Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”
pn. hasłem  „ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ”.

W dniach 20 – 22 września 2013r została przeprowadzona akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata” pn. „Odkrywamy Czystą Polskę”. Do akcji przystąpiło 16.567 dzieci i młodzieży z 99 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 4.690 tys. worków i 36.850 tys. rękawic. Zebrano prawie 7,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Oceniono placówki, które nadesłały sprawozdania wraz z załącznikami. Dokonując wyboru najlepszych placówek, brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce ex aequo – Przedszkole nr 66, Szkoła Podstawowa nr 56
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”, Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,
 • III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 20

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 34,
 • Szkoła Podstawowa nr 4
 • Zespół Szkól nr 20,
 • Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „Dziecięcy Tygiel”

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 11 czerwca 2014r. w Pałacu Młodzieży.

198_b

Sprzątanie Świata 14-16 września 2012r

Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”
pn.
„Kocham, lubię, szanuję ….. nie śmiecę”.

W dniach 14 – 16 września 2012r została przeprowadzona akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata” pn. „Kocham, lubię, szanuję ….. nie śmiecę”. Do akcji przystąpiło 16.842 dzieci i młodzieży z 88 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 5 tys. worków i blisko 37 tys. rękawic. Zebrano prawie 6,6 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Oceniono placówki, które nadesłały sprawozdania wraz z załącznikami. Dokonując wyboru najlepszych placówek, brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce ex aequo – Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Św. Jadwigi Królowej, Zespół Szkół nr 17
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”, Szkoła Podstawowa nr 4
 • III miejsce ex aequo -Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 34

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
 • Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”
 • Zespól Szkół nr 14
 • Zespół Szkół nr 20

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 12 czerwca 2013r w Pałacu Młodzieży.

195_b

Sprzątanie Świata 16-18 września 2011r

Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”
pn. „Lasy to życie – chrońmy je”.

W dniach 16 – 18 września 2011r została przeprowadzona akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata” pn. „Lasy to życie – chrońmy je”.  Do akcji przystąpiło 16.419 dzieci i młodzieży z 97 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 5 tys. worków i blisko 37 tys. rękawic. Zebrano prawie 10,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Oceniono 66 placówek, które nadesłały sprawozdania wraz z załącznikami. Dokonując wyboru najlepszych placówek, brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 • I miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 34, Szkoła Podstawowa nr 4
 • III miejsce ex aequo – Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Św. Jadwigi Królowej, Zespół Szkół nr 20

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 18
 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
 • Zespół Szkół nr 21

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 13 czerwca 2012r. w Pałacu Młodzieży.

380_b

Sprzątanie Świata 17-19 września 2010r

Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”
pn. „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”.

W dniach 17 – 19 września 2010r została przeprowadzona akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata” pn. Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady. Do akcji przystąpiło 16.965 dzieci i młodzieży z 98 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 5 tys. worków i blisko 37 tys. rękawic. Zebrano prawie 16,5 tony odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Oceniono 61 placówek, które nadesłały sprawozdania wraz z załącznikami. Dokonując wyboru najlepszych placówek, brano pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 •  I miejsce – Zespół Szkół nr 17
 • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 34, Zespół Szkół nr 21
 • III miejsce- Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 11
 • Przedszkole nr 20
 • Przedszkole nr 70 „Stokrotka”

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 16 czerwca 2011r w Pałacu Młodzieży.

Sprzątanie Świata 18-20 września 2009r

Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”
pn. Pomagajmy Ziemi-codziennie.

W dniach 18 – 20 września 2009r została przeprowadzona akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata” pn. Pomagajmy Ziemi-codziennie. Do akcji przystąpiło 20.356 dzieci i młodzieży z 101 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 6 tys. worków i blisko 44 tys. rękawic. Zebrano prawie 19 ton odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków. W szkołach zostały przeprowadzone dodatkowo konkursy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów.

W dniu 4 listopada 2009 roku komisja wydziałowa oceniła 75 placówek, które nadesłały sprawozdania wraz z załącznikami. Dokonując wyboru najlepszych placówek, komisja brała pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 1. I miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”
 2. II miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
 3. III miejsce- Przedszkole Niepubliczne „Źródełko”

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:

 •  Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
 •  Szkoła Podstawowa nr 41
 •  Szkoła Podstawowa nr 46
 •  Zespół Szkół nr 21

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.
Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się 22 czerwca 2010r w Pałacu Młodzieży.

Ogólna punktacja placówek biorących udział w akcji Sprzątanie Świata.

Sprzątanie Świata 19-21 września 2008r.

Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”

pn. Ziemia w twoich rękach.

Tegoroczna akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata” odbyła się w dniach 19-21 września 2008 roku. Do akcji przystąpiło 20.291 dzieci i młodzieży z 102 placówek szkolno-wychowawczych z terenu Bydgoszczy. Wydział wydał 6 tys. worków i blisko 24 tys. rękawic. Zebrano prawie 28 ton odpadów, które zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W dniu 20 października 2008 roku komisja wydziałowa oceniła 67 placówek, które nadesłały sprawozdania wraz z załącznikami. Dokonując wyboru najlepszych placówek, komisja brała pod uwagę sprawność i samodzielność podczas przeprowadzania akcji, ilość zebranych odpadów i ich segregację oraz dodatkowe pomysły i przedsięwzięcia, które miały na celu uatrakcyjnienie akcji.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

 1. I miejsce – Zespół Szkół nr 17
 2. II miejsce – Zespół Szkół nr 21
 3. III miejsce ex aequo – Przedszkole nr 66 i Szkoła Podstawowa nr 9

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

 • Przedszkole nr 11
 • Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”
 • Zespół Szkół nr 20

Wszystkim placówkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych konkursach organizowanych przez Wydział.

Wręczanie dyplomów i nagród laureatom odbyło się w czerwcu podczas obchodów Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska.