2022

Home / 2022

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych  za 2022 r. wyniósł 37,15 % przy wymaganych  ustawowo 25%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0%

Masa odpadów komunalnych  wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania:

masa odpadów komunalnych  wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania  67991,08 Mg
stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 99,00%
Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz