Rozwój i środowisko

Home / Rozwój i środowisko

Dyrektor
Grzegorz Boroń

ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, pokój 206 (budynek C)
tel. (52) 58 58 070
fax: (52) 58 59 266
e-mail: wzr@um.bydgoszcz.pl

Kompetencje i zadania:
1. koordynacja prac związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju Bydgoszczy;
2. monitoring wdrażania Strategii Rozwoju Bydgoszczy;
3. współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania i monitoringu programów wdrożeniowych Strategii oraz określenia potrzeb i kierunków rozwojowych miasta;
4. monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy i jej obszaru funkcjonalnego;
5. opracowanie raportu o stanie miasta;
6. prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z kształtowaniem i realizowaniem założeń polityki ekologicznej i analizowaniem wpływu gospodarki miasta na stan środowiska;
7. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
8. wykonywanie zadań wynikających z prawa geologicznego i górniczego;
9. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami innymi niż komunalne;
10. udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz jej rozliczanie;
11. zarządzanie nie inwestycyjnymi projektami, współfinansowanymi ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków unijnych.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz