Ulotka segregacja tutaj

Plakat „Zgłoś Zanieczyszczenie” tutaj

Plakat odpady komunalne tutaj