Od 1 stycznia 2020 r. w Bydgoszczy będą obowiązywały nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady będą segregowane na 5 różnych frakcji papier (pojemnik niebieski), bioodpady (pojemnik brązowy), tworzywa sztuczne i metale (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony), odpady zmieszane (pojemnik szary czarny).

Zasady te pilotażowo będą obowiązywały już od 1 listopada 2019 r. na Szwederowie, Górzyskowie, Glinkach-Rupienicy, Wyżynach oraz Wzgórzu Wolności

Materiały do pobrania w formie plakatów poniżej:
plakat A4 nowe zasady pilotaż
plakat A3 nowe zasady pilotaz

Na pozostałych osiedlach mieszkańcy do końca roku będę segregować odpady na dotychczasowych zasadach, zgodnie z którymi papier jest łączony z tworzywami sztucznymi i metalami, a pojemnik brązowy jest przeznaczony tylko na odpady zielone (trawę, liście i drobne gałęzie).

Ulotka o zasadach obowiązujących do końca roku 2019 (z wyjątkiem osiedli pilotażowych) tutaj