Od 15 kwietnia odbieramy odpady zielone

Uprzejmie informujemy, że kolejny sezon odbioru odpadów zielonych od mieszkańców rozpoczynamy 15 kwietnia.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów zielonych.

Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymują brązowy 240 l pojemnik (na gospodarstwo domowe) przeznaczony do zbierania odpadów zielonych.

Wszyscy mieszkańcy tych nieruchomości, z których w ubiegłym roku były odbierane odpady zielone otrzymają pojemnik na odpady zielone – nie ma w tym przypadku potrzeby zgłaszania do firmy  zapotrzebowania na pojemnik.
Mieszkańcy, których nieruchomości nie były dotychczas obsługiwane w zakresie odbioru odpadów zielonych winni zgłosić się do firmy odbierającej odpady komunalne z prośbą o dostarczenie pojemnika (np. telefonicznie lub drogą elektroniczną).

Mieszkańcy, którzy chcą gromadzić odpady w workach i w takiej formie wystawiać przed nieruchomości mają taką możliwość, jednakże Miasto Bydgoszcz nie zapewnia wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów zielonych. W worki należy zaopatrzyć się własnym zakresie.

Przypominamy, że odpady zielone są odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z ogrodów działkowych z częstotliwością:
z zabudowy jednorodzinnej – co 7 dni*,
z ogrodów działkowych – co 7 dni*,
z zabudowy wielorodzinnej – nie więcej niż 15 razy w ciągu roku kalendarzowego – odpady odbierane po zgłoszeniu.
*w okresie od 1 listopada do 15 grudnia odpady zielone odbierane są co 14 dni.

Do brązowych pojemników wrzucamy:
skoszoną trawę,
√  liście,
  gałęzie (rozdrobnione, pocięte).

Nie wrzucamy:
× resztek żywności, odpadów kuchennych,
× darni, ziemi,
× przeterminowanej żywności,
× obierek z owoców i warzyw,
× skorupek jaj oraz fusów po kawie i herbacie,
× trocin.

Odpadów zielonych nie odbieramy od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz