Wzorcowy ogród deszczowy powstanie w Muzeum Wodociągów

Już w tym roku  w ramach projektu CWC – Obieg Wody w Mieście – na terenie Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, przy odrestaurowanym Pałacyku, powstaną wzorcowe, pokazowe systemy zagospodarowania wód opadowych! Wokół budynku rozmieszczona zostanie Zielono Niebieska Infrastruktura. Zwiedzający muzeum będą mogli zobaczyć różnorodne rozwiązania, w tym ogród deszczowy w gruncie i w szczelnym pojemniku. Będą mogli przekonać się też, że beczka na deszczówkę to nie tylko tani, ale skuteczny sposób na retencję.

Szczegóły projektu

Podstawowym celem jest stworzenie wzorcowego, pokazowego zagospodarowania wody opadowej z dachu budynku Muzeum Wodociągów na terenie stacji uzdatniania wody „Las Gdański” w Bydgoszczy. Założenie ma przede wszystkim stanowić inspirację dla mieszkańców miasta chcących odłączyć swoją nieruchomość od miejskiej kanalizacji deszczowej i zagospodarować wody opadowe w obrębie swojej posesji.

Projekt uwzględnia zagospodarowanie wody opadowej w:

  • trzech typach ogrodów deszczowych:
  • ogrodzie deszczowym w szczelnym pojemniku;
  • uszczelnionym ogrodzie deszczowym w gruncie;
  • infiltracyjnym ogrodzie deszczowym w naturalnym gruncie przepuszczalnym,
  • beczkach, które przejmują spływ wody opadowej z rur spustowych podłączonych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.

Wszystkie trzy typy ogrodów deszczowych są ze sobą połączone przez system powierzchniowych suchych strumieni/rynsztoków, a zapas wody opadowej zgromadzony w beczkach może być wykorzystany do dodatkowego nawodnienia lokalnej roślinności lub ogrodów deszczowych w przypadku dłuższego okresu bezdeszczowego.

Istotnym założeniem przy tworzeniu projektu jest również walor edukacji przyrodniczej. Docelowo projekt uzupełniony zostanie także o tablice edukacyjne tłumaczące zastosowane rozwiązania i opisujące szczegółowo ogrody deszczowe i ich walory ekologiczno-użytkowe.

Bydgoszcz częścią City Water Circles

Miasta, NGOs i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z 5 krajów Europejskich realizują projekt City Water Circles aby pomóc miastom dokonać zmiany na rzecz gospodarki cyrkularnej.  Cele te mogą być osiągnięte poprzez promowanie kultury oszczędzania wody, użytkowanie niekonwencjonalnych zasobów wody oraz torowanie drogi  w zakresie wykorzystania wody deszczowej oraz wody szarej na poziomie miasta.

Główne zadania które stoją przed międzynarodowym partnerstwem w ciągu 3 lat współpracy to: podręcznik dobrych praktyk, szkolenia wraz z cyfrowymi materiałami szkoleniowymi, spotkania lokalne, strategie gospodarowania wodą,  demonstracyjne rozwiązania tj. ogrody deszczowe, rekomendacje dla polityki krajowej, kampanie, wydarzenia i filmy promujące zrównoważone korzystanie z zasobów wodnych.

Więcej o projekcie TUTAJ.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz