30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji CEEB

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczy właścicieli i zarządców lokali. Deklaracji podlegają budynki mieszkalne i niemieszkalne, w których znajduje się źródło ciepła. Osobom, które nie wypełnią deklaracji, grozi kara w wysokości do pięciu tysięcy złotych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została udostępniona w Internecie 1lipca 2021 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego stworzył ją w celu rozeznania z rzeczywistą sytuacją energetyczną w kraju. Narzędzie pomoże zaplanować i podjąć działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022 roku. Jeśli w międzyczasie wymienimy stary piec na ekologiczne źródło ogrzewania, nową deklarację musimy złożyć do CEEB do 14 dni od jego uruchomienia. Jeśli zaniedbamy obowiązek, musimy liczyć się z grzywną wynoszącą 500 zł, lub karą do 5 tyś zł jeśli sprawa trafi do sądu.

Na dzień 7 czerwca, w systemie CEEB złożono nieco ponad 4 mln 200 tyś deklaracji. W oficjalnym rankingu gmin z największą liczbą złożonych deklaracji, wygrywa gmina Zawidów w woj. Dolnośląskim. Poziom wypełnienia bazy CEEB klaruje się tam na poziomie 91%.

Deklarację można złożyć drogą on-line na stronie lub w formie papierowego formularza za pośrednictwem urzędu:

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska

ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pokój 206 (tel.52 58 58 141) lub drogą pocztową na ten sam adres.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz