W związku z autorską akcją ekologiczną „Listy dla Ziemi”, organizowaną przez Fundację Ekologiczną Arka z Bielska-Białej w dniach od 14 do 30 kwietnia 2015 roku, Miasto Bydgoszcz, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, zaprasza do udziału w akcji ekologicznej, która skierowana jest do dzieci z przedszkoli, uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Z jednej placówki prosimy o wytypowanie ok. 50 osób. W przypadku zespołu szkół proszę o zgłoszenie z każdej placówki grupy, która weźmie udział w akcji.

Po odbiór materiałów edukacyjnych zapraszamy w nieprzekraczalnym terminie od 14 do 17 kwietnia br., do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, ul. Wojska Polskiego 65, parter, pokój nr 56. W oparciu o te materiały, każdy nauczyciel będzie mógł przeprowadzić lekcję tematyczną i przygotować uczniów do napisania listów. Po przeprowadzeniu akcji w placówce proszę o dostarczenie do dnia 30 kwietnia maksymalnie trzech wybranych listów pod wyżej wymieniony adres, bądź drogą elektroniczną: anna.zagert@um.bydgoszcz.pl, a.engel@um.bydgoszcz.pl, które zostaną przesłane do Fundacji Ekologicznej Arka.

Spośród wszystkich nadesłanych listów z całej Polski, wyżej wymieniona Fundacja, wybierze setkę najlepszych, która trafi na specjalny fanpage Listów dla Ziemi (www.facebook.com/listydlaziemi) na Facebooku. Decyzję, komu przyznać nagrodę główną, podejmą internauci. Co więcej, jury złożone z dziennikarzy i nauczycieli wybierze 10 najlepszych listów, które będą promowane w mediach i pokazywane na wystawach. Na całą setkę będą czekały drobne upominki, na najlepszą dziesiątkę – cenne nagrody.

Głównymi celami „Listów dla Ziemi” są edukacja ekologiczna oraz promowanie ważnego dla samorządów tematu dotyczącego odpadów komunalnych. Pomysł, na który wpadła bielska fundacja, jest bardzo prosty. Dzieci i uczniowie z placówek oświatowych, które zgłoszą chęć udziału w projekcie, będą pisać listy na specjalnym ekologicznym papierze zrobionym z makulatury. Ich tematyka związana będzie m.in. z ograniczeniem ilości odpadów opakowaniowych i ich właściwą segregacją oraz promowaniem postaw ekokonsumenckich. Więcej o akcji można dowiedzieć się na stronach: www.facebook.com/listydlaziemi i http://listydlaziemi.pl/

Zaproszenie do udziału w akcji ekologicznej „Listy dla Ziemi”381_b

 

W poniedziałek 14 kwietnia b.r. o godz. 11.00 na Wyspie Młyńskiej, Fundacja ARKA przeprowadziła akcją „Listy dla Ziemi”.

Inauguracja przygotowana została wspólnie z Urzędem Miasta Bydgoszczy w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Podczas otwarcia:

W programie inauguracji odbył się m.in.: happening „Ziemia w naszych rękach” z aktorami na szczudłach i wielką kulą ziemską, pisanie „listów dla Ziemi” w przestrzeni publicznej, układanie gigantycznych puzzli ekologicznych oraz gry i warsztaty przestrzenne, w których udział wzięło ok 100 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 37 im. Henryka Sienkiewicza.

Po raz pierwszy w Bydgoszczy zaprezentowane zostało Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej. Jest to samochód wyposażony w wiatraki i solary, które zasilają pracownię komputerową znajdującą się wewnątrz auta oraz wszystkie urządzenia elektryczne potrzebne do prowadzenia akcji. Do tej pory Mobilne Centrum odwiedziło już kilka tysięcy uczestników z województwa śląskiego.

Idea pisania listów o ekologii

Przygotowania do ogólnopolskiej akcji „Listy dla Ziemi” Fundacja ARKA prowadzi już od kilku miesięcy. W kwietniu ponad 300 tysięcy młodych ludzi napisze ekologiczne listy do dorosłych. Cieszymy się, ponieważ do tej pory zgłosiło się ponad 300 samorządów oraz 4000 szkół i przedszkoli! – mówi Wojciech Owczarz, pomysłodawca akcji i prezes Fundacji Ekologicznej ARKA.

Głównym elementem akcji będzie pisanie tematycznych listów przez młodych ludzi, które skierowane będą do dorosłych. Tematyka listów i całego programu dotyczy prawidłowego zagospodarowania odpadów i ograniczenia niskiej emisji.

Akcja była organizowana po raz pierwszy w 2013 roku i już stała się jednym z głównych wydarzeń ekologicznych w kraju. Docelowo ma być organizowana każdego roku, ale tematy i pomysły będą się zmieniać – dodaje Wojciech Owczarz.

Zakres działań ogólnopolskich

Pisanie listów przez młodych ludzi będzie poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach. Listy będą pisane na specjalnie przygotowanym i wydrukowanym na makulaturze papierze listowym. Po napisaniu listów dzieci przekażą je dorosłym (rodzicom, dziadkom) i razem podejmą się prostych działań ekologicznych, a następnie ich opisy prześlą do fundacji. W ten sposób dzieci będą edukować dorosłych, a akcja dotrze do kolejnych uczestników – wyjaśnia Wojciech Owczarz. Listy będą indywidualnymi pracami dzieci, ale zawierać mają proste informacje merytoryczne dotyczące działań, które w każdym domu można zrealizować, aby np. segregować śmieci, a nie spalać je w domowych piecach.

Akcji w całym kraju towarzyszyć będą m.in. konkursy, wystawy najciekawszych listów, a także działania zewnętrzne tj. pisanie listów w przestrzeni publicznej. Na wydarzenia będą zapraszane media. Wybrane listy zostaną wysłane do publikacji w gazetach. Zorganizowane zostanie ich czytanie w radiu i telewizji. Dodatkowo przeprowadzone będą happeningi, wystawy, pochody edukacyjne, instalacje, zbiórki surowców i akcje sprzątania.

Na portalu edukacyjnym www.listydlaziemi.pl dostępnych jest więcej materiałów i informacji nt. akcji.

Akcja „Listy dla Ziemi” organizowana jest pod patronatem Ministra Środowiska. Dofinansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i we Wrocławiu. Współpraca: Partnerstwo dla Klimatu. Partnerzy: Lasy Państwowe, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza, Urzędy Miast: Bydgoszcz, Warszawa, Bielsko-Biała, Opole.

W związku z autorską akcją ekologiczną „Listy dla Ziemi”, organizowaną przez Fundację Ekologiczną Arka w dniach od 15 do 30 kwietnia 2013 roku, Urząd Miasta Bydgoszczy zaprosił  do udziału dzieci z przedszkoli i uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Bydgoszczy.

Dzieci i uczniowie z placówek szkolno-wychowawczych, które zgłosiły chęć udziału w projekcie, miały za zadanie napisanie listów na specjalnym ekologicznym papierze zrobionym z makulatury. Ich tematyka była związana m.in. z gospodarką odpadami, a zatem tematem bardzo dziś gorącym ze względu na wchodzącą w życie ustawę „odpadową”.
Spośród wszystkich nadesłanych listów z całej Polski, wyżej wymieniona Fundacja, wybrała setkę najlepszych, która trafiła na specjalny fanpage Listów dla Ziemi (www.facebook.com/listydlaziemi) na Facebooku. Decyzję, komu przyznać nagrodę główną, podejmowali internauci. Co więcej, jury złożone z dziennikarzy i nauczycieli wybrali 10 najlepszych listów, które były promowane w mediach i pokazywane na wystawach. Na całą setkę będą czekały drobne upominki, na najlepszą dziesiątkę – cenne nagrody.

W dniu 19 kwietnia w ramach akcji „Listy dla Ziemi” Fundacja Arka zorganizowała na Wyspie Młyńskiej happening. Udział w nim wzięły dzieci z dwóch klas Szkoły Podstawowej nr 58 z Bydgoszczy, w czasie którego pisały listy do dorosłych, a takze brały udział w grach i zabawach edukacyjnych.