Moje miasto bez elekrośmieci

 

Program zakończony- 30.09.2019 r.  

„Moje miasto bez elektrośmieci” to Ogólnopolski Program Edukacyjny, który został stworzony przez ElektroEko w roku 2015. Celem organizatorów było promowanie ekologicznych postaw i zachowań wśród Polaków, które powinny przełożyć się na selektywną zbiórkę elektrośmieci. Inicjatywa była adresowana jest do szkół podstawowych oraz gmin i ich mieszkańców. Patronat nad programem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska oraz Związek Miast Polskich. W Bydgoszczy program wspierany jest przez Urząd Miasta.

„Moje miasto bez elektrośmieci” w szkołach podstawowych

Do programu mogły zgłaszać się szkoły podstawowe z Bydgoszczy. Wystarczyło zarejestrować  placówkę korzystając ze strony internetowej. Zgłoszona szkoła otrzymywała dostęp do materiałów dydaktycznych umożliwiających prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej. Lekcje te, miały na celu uświadomienie uczniom czym jest recykling i selektywna zbiórka elektrośmieci, jakie korzyści przynosi środowisku odpowiednie postępowanie z elektrośmieciami, a także zapoznanie ich z ekologicznymi postawami i zachowaniami.

Poza ekologiczną edukacją program zakładał również organizowanie zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez szkoły. Za zebrane elektrośmieci placówki otrzymywały punkty, które mogły być wymieniane na nowoczesne pomoce dydaktyczne np. tablice multimedialne, rzutniki czy komputery, a także wyposażenie do szkół.

Dlaczego prawidłowe pozbycie się elektrośmieci jest tak ważne?

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają w sobie niebezpieczne pierwiastki i związki takie jak: rtęć, kadm, freon, azbest itp. Dopóki urządzenia działają i są prawidłowo użytkowane, nie stwarzają zagrożenia. Natomiast w momencie gdy urządzeni się zepsuje lub rozszczelni, mogą wydostać się z niego niebezpieczne substancje, które po przedostaniu się do gleby lub wód gruntowych stworzą zagrożenie dla człowieka i środowiska. Dlatego sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien trafić na zwykłe wysypisko razem z innymi odpadami, a tym bardziej na dzikie wysypisko. Każde urządzenia, nawet te najmniejsze, zasilane na baterie lub prąd powinny trafić do selektywnych punktów zbiórki elektrośmieci. Zostaną tam przetworzone, a odzyskane z nich materiały można będzie wykorzystać w produkcji nowych urządzeń.

Program był adresowany także do mieszkańców Bydgoszczy, którzy mogli bezpłatnie oddawać elektrośmieci do specjalnych punktów prowadzonych przez ElektroEko. Ponadto wielkogabarytowe urządzenia (lodówka, pralka, zmywarka itp.) w ramach bezpłatnej usługi były odbierane bezpośrednio z domów mieszkańców. Niezależnie, czy ciężki sprzęt znajdował się na parterze, czy na czwartym piętrze bez windy, przedstawiciele ElektroEko odbierali go z wskazanego miejsca. W celu pozbycia się dużych elektrośmieci wystarczyło zadzwonić na specjalny numer i umówić się na dogodny termin odbioru niepotrzebnego urządzenia, lub skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie.