Projekt adresowany jest do wszystkich placówek przedszkolnych i szkolnych miasta Bydgoszczy. Polega na realizowaniu w placówce tematyki ekologicznej i segregowaniu odpadów w placówkach (baterie, płyty CD i DVD i nakrętki plastikowe).

Projekt edukacyjny

„Młodzież i Dzieci kontra Śmieci”

2016/2017

NAZWA PLACÓWKI

1 Przedszkole nr  7
2 Przedszkole nr 9
3 Przedszkole nr 12 „Sówka”
4 Przedszkole nr 16
5 Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”
6 Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”
7 Przedszkole Nr 49
8 Przedszkole nr  57 „Pluszowy Miś”
9 Przedszkole nr 59
10 Przedszkole nr  61 Integracyjne im. Wandy Chotomskiej
11 Przedszkole nr 66
12 Przedszkole nr 70 „Stokrotka”
13 Przedszkole nr 80 „Królestwo Maciusia”
14 Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia”
15 Przedszkole Niepubliczne „Elf”
16 Przedszkole Niepubliczne „Ludzikowo”
17 Przedszkole Niepubliczne „Muchomorek”
18 Przedszkole Niepubliczne „Muminki”
19 Przedszkole Niepubliczne „Panda”
20 Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna Chatka”
21 Przedszkole Niepubliczne „Skrzat”
22 Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”
23 Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
24 Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej
25 Przedszkole Sióstr Elżbietanek
26 Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3
27 Szkoła Podstawowa nr 60
28 Szkoła Podstawowa nr 63
29 Zespół Szkół Katolickich

Informacje o projekcie

Cele Projektu edukacyjnego „Młodzież i Dzieci kontra Śmieci” w roku szkolnym 2015/2016.

Motto:

„Jeśli myślisz rok naprzód  –  sadź ryż,
Jeśli myślisz 10 lat naprzód –  sadź drzewo,
Jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz ludzi”

przysłowie chińskie

Cele główne projektu:

 • zachęcenie placówek przedszkolnych z województwa kujawsko-pomorskiego do działań związanych z ochroną środowiska,
 • wspieranie i szkolenie nauczycieli – liderów działań ekologicznych, którzy zajmą się szeroko pojętą edukacją ekologiczną,
 • współpraca różnych środowisk na rzecz edukacji i działań proekologicznych,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej nauczycieli, dzieci, młodzieży i rodziców,
 • umiejętność segregowania odpadów,
 • kształtowanie proekologicznych zachowań: wyrabianie w dzieciach, młodzieży i rodzicach przekonania, iż zbierając materiały wtórne, makulaturę min. chronią przed zniszczeniem lasy i środowisko naturalne.

 

Dlaczego przygotowaliśmy projekt „Młodzież i Dzieci kontra śmieci?”

Od początku istnienia Przedszkola Niepublicznego „Ludzikowo” włączalismy się w akcje związane z ochroną środowiska: zbieraliśmy makulaturę, plastikowe nakrętki na akcję charytatywną, baterie, puszki, elektrośmieci, kartoniki po napojach. Bieraliśmy także czynny udział w „Sprzataniu Świata”, działaniach eko-zepołów, konkursach ekologicznych oraz projekcie edukacyjnym „Leśna Skrzynia Skarbów”. W roku szkolnym 2011/12 postanowiliśmy poszukać Przyjaciół, którym tak jak nam bliska jest edukacja ekologiczna w przedszkolu. Współorganizatorami naszego projektu są: Nadleśnictwo w Żołędowie, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi  Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej, redakcja miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. Wspólnie zaprosiliśmy do udziału placówki przedszkolne z naszego województwa, którym zależy na skonsolidowaniu działań na rzecz naszej Planety i rozpoczęliśmy prace na rzecz projektu.

 

Jakie efekty chcemy osiągnąć?

W pierwszym roku działania (rok szkolny 2011/12) zbieraliśmy liderów działań i edukacji ekologicznej, którzy za naszym pośrednictwem wymienili się przykładami dobrych praktyk oraz doświadczeniem w tej dziedzinie podczas spotkań w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej, Nadleśnictwie w Żołędowie oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli.

W kolejnych latach działania (w kolejnych pięciu edycjach projektu) zapraszamy do współpracy placówki ze wszystkich szczebli edukacyjnych, którym bliskie są idee naszego projektu, tzn. chcą dbać o ekologię i lubią dzielić się doświadczeniami z innymi koordynatorami.

W roku 2013 i 2014 wspólnie z ekspertem KPCEE, mgr Beatą Michałek-Brzozowską przygotowaliśmy materiały dydaktyczne dla nauczycieli, którzy zainteresowani są tematyką proekologiczną. Materiał ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Przygotowaliśmy także autorską grę dydaktyczną XXL do nauki segregacji odpadów, która jest dołączona do materiałów podróżujących z „Leśną Skrzynią Skarbów” po placówkach edukacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Gry zostały zakupione przez Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszcz. W każdym roku dzielimy się dobrymi praktykami z nauczycielami i edukatorami (pokazujemy efekty naszej pracy w KPCEN oraz w Nadleśnictwie Żołędowo)

Kogo zapraszamy do udziału w projekcie w roku szkolnym 2015/16?

 1. Przedszkole Niepubliczne „Ludzikowo”, Bydgoszcz
 2. ZSO nr 1, Bydgoszcz
 3. Przedszkole nr 61, Bydgoszcz
 4. Przedszkole nr 12, Bydgoszcz
 5. Przedszkole nr 9, Bydgoszcz
 6. Przedszkole nr 18, Bydgoszcz
 7. Przedszkole nr 28 „Mały Poliglota”, Bydgoszcz
 8. Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” , Bydgoszcz
 9. Przedszkole Miejskie nr 4, Lipno
 10. Szkoła Podstawowa nr 3, Lipno
 11. Przedszkole nr 80, Bydgoszcz
 12. Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”, Bydgoszcz
 13. Przedszkole nr 7, Bydgoszcz
 14. Przedszkole nr 70, Bydgoszcz
 15. Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”, Bydgoszcz
 16. Przedszkole nr 66, Bydgoszcz

Jak zostać Liderem projektu edukacyjnego pt. „Młodzież i Dzieci kontra śmieci”?

Placówki działające w projekcie włączamy w realizację wyznaczonych zadań (między innymi: segregowanie surowców wtórnych w placówkach, zapraszanie ekspertów z tej dziedziny, realizowanie edukacji ekologicznej w placówce dla dzieci i rodziców oraz uzyskiwanie efektów, przygotowanie raportu ze swoich działań wraz z przykładowymi konspektami oraz ekspozycji na wystawę do Nadleśnictwa w Żołędowie).

Przedszkola i szkoły, które spełnią ustalone warunki zostaną zaproszone w czerwcu 2016 na Uroczyste podsumowanie i zostaną oficjalnie ogłoszone Liderem projektu „Młodzież i Dzieci kontra śmieci”.

autorka projektu mgr Ewa Turska-Pawlicka

Placówki biorące udział w projekcie edukacyjnym
pt. „Młodzież i Dzieci kontra śmieci”w roku szkolnym 2013/2014

Placówki bydgoskie:

 • Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna Chatka”
 • Przedszkole Niepubliczne „Biedroneczka”
 • Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia”
 • Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”
 • Przedszkole Niepubliczne „Ludzikowo”
 • Zespół Szkół nr 1
 • Przedszkole nr 49
 • Przedszkole nr 61
 • Przedszkole nr 80
 • Przedszkole nr 12
 • Przedszkole nr 16
 • Przedszkole nr 66
 • Przedszkole nr 34
 • Przedszkole nr 7
 • Przedszkole nr 28

Placówki z regionu:

 • Przedszkole Miejskie nr 4 w Lipnie
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie

Cele główne projektu:

 • zachęcenie placówek przedszkolnych z województwa kujawsko-pomorskiego do działań związanych z ochroną środowiska,
 • wyłonienie i wyszkolenie nauczycieli – liderów działań ekologicznych, którzy zajmą się szeroko pojętą edukacją ekologiczną,
 • współpraca różnych środowisk na rzecz edukacji i działań proekologicznych,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej nauczycieli, dzieci, młodzieży i rodziców,
 • umiejętność segregowania odpadów,
 • kształtowanie proekologicznych zachowań: wyrabianie w dzieciach, młodzieży i rodzicach przekonania, iż zbierając materiały wtórne, makulaturę min. chronią przed zniszczeniem lasy i środowisko naturalne.

„Jeśli myślisz rok naprzód – sadź ryż,
Jeśli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewo,
Jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz ludzi”

przysłowie chińskie

a

W roku szkolnym 2012/2013 do projektu pn. „Młodzież i Dzieci kontra śmieci” przystąpiło 25 placówek.

 • Przedszkole Niepubliczne „Ludzikowo”, Bydgoszcz
 • I Liceum Ogólnokształcące, Bydgoszcz
 • Przedszkole nr 46, Bydgoszcz
 • Przedszkole nr 61, Bydgoszcz
 • Przedszkole nr 12, Bydgoszcz
 • Przedszkole „Smerfuś”, Bydgoszcz
 • Przedszkole nr 9, Bydgoszcz
 • Przedszkole nr 18, Bydgoszcz
 • Przedszkole nr 28 „Mały Poliglota” Bydgoszcz
 • Szkoła Podstawowa nr 25, Bydgoszcz
 • Przedszkole nr 34, Bydgoszcz – Przedszkole „Enino”, Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” Bydgoszcz
 • II Liceum Ogólnokształcące, Bydgoszcz
 • Przedszkole Miejskie nr 4, Lipno
 • Szkoła Podstawowa nr 3, Lipno
 • Przedszkole nr 80, Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”, Bydgoszcz
 • Przedszkole nr 7
 • Przedszkole nr 49
 • Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”
 • Przedszkole „Oświata Polska”
 • Przedszkole „Dexter”
 • Przedszkole „Borowiki”
 • Przedszkole „Oświata I”
 • Przedszkole „Oświata II”

Cele główne projektu:

 • zachęcenie placówek przedszkolnych z województwa kujawsko-pomorskiego do działań związanych z ochroną środowiska,
 • wyłonienie i wyszkolenie nauczycieli – liderów działań ekologicznych, którzy zajmą się szeroko pojętą edukacją ekologiczną,
 • współpraca różnych środowisk na rzecz edukacji i działań proekologicznych,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej nauczycieli, dzieci, młodzieży i rodziców,
 • umiejętność segregowania odpadów,
 • kształtowanie proekologicznych zachowań: wyrabianie w dzieciach, młodzieży i rodzicach przekonania, iż zbierając materiały wtórne, makulaturę min. chronią przed zniszczeniem lasy i środowisko naturalne.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu

 

„Jeśli myślisz rok naprzód – sadź ryż,
Jeśli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewo,
Jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz ludzi”

                                                            przysłowie chińskie

a

250_b

W dniu 15 czerwca br. w Nadleśnictwie Żołędowo odbyło się uroczyste podsumowanie dwóch projektów edukacyjnych pn. „Leśna Skrzynia Skarbów” oraz  „Dzieci kontra śmieci”.

Poniżej znajdują się podsumowania projektów.

Serdecznie zapraszamy do lektury i galerii zdjęć.

Projekt edukacyjny „Leśna Skrzynia Skarbów”

Projekt edukacyjny „Dzieci kontra śmieci”

„Jeśli myślisz rok naprzód – sadź ryż,
Jeśli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewo,
Jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz ludzi”
                        

                                                                              przysłowie chińskie

http://blizejprzedszkola.pl/artykul-2596,dzieci-kontra-smieci

http://zoledowo.torun.lasy.gov.pl/web/zoledowo/1;jsessionid=68F5809C8A2547E5090B44E439DCFC13?p_p_id=101a_INSTANCE_8wek&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101a_INSTANCE_8wek_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101a_INSTANCE_8wek_redirect=%2Fweb%2Fzoledowo&_101a_INSTANCE_8wek_assetId=21821724&#p_101a_INSTANCE_8wek

a