BYDGOSKI GRANT EKOLOGICZNY edycja 2023

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Bydgoskiego Grantu Ekologicznego. Nabór wniosków trwa do 10 marca 2023 r.

O Grant mogą ubiegać się:

 • przedszkola i szkoły,
 • uczelnie wyższe,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • rady osiedli.

TEMATY PRIORYTETOWE W 2023 R.:

 1. Odkrywamy bydgoskie pomniki przyrody

Pomniki przyrody to przede wszystkim monumentalne drzewa. Spróbujmy odnaleźć je w przestrzeni miejskiej i poznać, „zaprzyjaźnić” się z nimi, poznać ich historię.  Zidentyfikujmy ich cechy gatunkowe, wymagania siedliskowe. Sprawdźmy rolę jaką odgrywają w przyrodzie (siedlisko dla innych gatunków, baza pokarmowa, oddziaływanie na glebę oraz mikroklimat itp.), a także jak ważne są dla człowieka i dlaczego je chronimy.

 1. Zdrowy oddech dla Bydgoszczy

Powietrze jest elementem środowiska naturalnego, które nie zna granic, a jest niezbędne do życia wszystkich ludzi. Ochrona jakości powietrza jest bardzo istotna dla zdrowia i komfortu życia obecnych, jak i przyszłych pokoleń bydgoszczan. Celem priorytetowym jest upowszechnienie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza i działań, które można prowadzić w celu jego poprawy.

 1. Woda – bezcenny skarb

Tak niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że woda to wielki skarb naszej planety. Nie potrafimy sobie wyobrazić, że mogłoby jej nie być. A jednak już od dłuższego czasu coraz częściej słyszymy słowo SUSZA. Niewykluczone, że za kilka lat wszyscy mieszkańcy naszej planety, będą mieli utrudniony dostęp do wody pitnej. Celem priorytetowym jest upowszechnianie wiedzy na temat sposobów zatrzymywania i gromadzenia wody w środowisku. Istotnym aspektem jest aktywne przeciwdziałanie skutkom suszy i promocja zielono – niebieskiej infrastruktury.

WARUNKI FORMALNE DOPUSZCZENIA WNIOSKU DO OCENY:

 1. Złożenie wniosku w terminie wskazanym w regulaminie.
 2. Złożenie właściwego, prawidłowo wypełnionego formularza.
 3. Zgodność z tematem priorytetowym.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW (10 PKT):

 1. Sposób przygotowania wniosku (0-2 pkt):

Szczegółowość i czytelność wniosku, przejrzystość planowanych działań.

 1. Zasięg działania (0-2 pkt):
 • 0 pkt – działanie wyłącznie w placówce/instytucji,
 • 1 pkt – działanie o zasięgu międzyszkolnym
 • 2 pkt – działanie o szerszym zasięgu
 1. Liczba uczestników przedsięwzięcia* (0-2 pkt):
 • 0 pkt – do 99 uczestników,
 • 1 pkt – 100 – 299 uczestników,
 • 2 pkt – powyżej 300 uczestników.
 1. Wartość merytoryczna przedsięwzięcia (0 – 2 pkt):

Poprawność merytoryczna przedsięwzięcia, właściwe sformułowanie celów projektowych, różnorodność form i metod realizacji przedsięwzięcia  wraz z innowacyjnością działań (dobór pomocy dydaktycznych, wycieczek, warsztatów, realizacja: konkursów, akcji ekologicznych, spotkań specjalistycznych związanych z tematem projektu)

 1. Efekt ekologiczny (0-2 pkt):
  Kryterium rozpatrywane indywidualnie dla każdego wniosku, w zależności od wzrostu świadomości ekologicznej uczestników, wartości materialnych i niematerialnych, które działanie po sobie pozostawi oraz możliwości wykorzystania projektu w innych działaniach edukacyjnych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz.*Uwaga: we wniosku należy podać konkretną ilość uczestników, a nie odpowiadający zakres.


  Wniosek o Grant można złożyć na adres:

1) Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska
ul. Grudziądzka 9-15,

bud. C, pok. 206
85-130 Bydgoszcz

2)  poprzez ePUAP: /umb/SkrytkaESP

Warto wiedzieć:
Bydgoski Grant Ekologiczny powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016 r. jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji zgłoszonych przedsięwzięć.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin BGE
 2. Wniosek
 3. Potwierdzenie odbioru nagród
 4. Sprawozdanie
 5. RODO
Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz