Konkurs „Bajkowe opowieści o powietrzu i jego problemach”

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym z okazji Dnia Czystego Powietrza. Konkurs dedykowany jest dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym (klasy 4–8) oraz uczniom szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest zainteresowanie młodzieży tematem jakości powietrza.

Aby wziąć udział w konkursie nalezy przygotować bajkę zawierającą przesłanie o charakterze ekologicznym oraz wybrane zagadnienia związane z jakością powietrza, jak np.: niska emisja, pyły zawieszone, smog, problemy zdrowotne, indeks jakości powietrza, sposoby dbania o dobrą jakość powietrza. Praca konkursowa powinna zostać przygotowana w formie tekstowej lub w formie tekstowej z ilustracjami wykonanymi przez uczestnika. Tekst może mieć formę rymowanki, opowiadania lub inną, wpisującą się w formę bajki dla dzieci. Termin składania prac konkursowych upływa 10 listopada 2023 r. o godz. 15.00. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody rzeczowe.

Konkurs jest częścią projektu pt. „Czy wiesz czym oddychasz?” – kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz czystszego powietrza LIFE-MAPPING/PL realizowanej w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Regulamin

Zgoda i oświadczenie dla osoby niepełnoletniej

Zgoda i oświadczenie dla osoby pełnoletniej

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz