Jak zadbać o łabędzie na Wyspie Młyńskiej

Para łabędzi postanowiła dochować się potomstwa w samym sercu Bydgoszczy. Miasto zaopiekowało się gniazdem. Przekazuje też kilka uwag od ekspertów, jak się należy zachować, aby nie niepokoić ptaków.

Łabędzica pieczołowicie wysiaduje jaja w gnieździe, które para ptaków postanowiła założyć na skarpie między Młynami Rothera a Przystanią Bydgoszcz.
Od strony chodnika i ul. Mennica zabezpieczono je biało-czerwonymi taśmami.

– Miejsce gniazdowania łabędzi zostanie wygrodzone. Ogrodzenie oraz jego montaż nie może powodować płoszenia i niepokojenia ptaków, a ingerencja w otoczenie musi być przez łabędzie akceptowalna. Do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy, zamontowaliśmy taśmę – jako czytelny znak: nie wchodzić. Wiemy, że nie płoszy ona ptaków i są wobec niej obojętne – wyjaśniają specjaliści z Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

Jak postępować wobec łabędziej pary

Prosimy nie podchodzić do łabędzi z psami. Zaobserwowaliśmy, że łabędzie reagują niepokojem na szczekanie psa. Nie wolno także spuszczać psów ze smyczy, aby nie dopuścić do sytuacji, w której pies, kierując się np. instynktem, zaatakuje łabędzie.

Prosimy o niedokarmianie łabędzi. O tej porze roku mają pod dostatkiem pełnowartościowego, naturalnego jedzenia.

Prosimy o niezbliżanie się do ptaków, o nieprzystawanie i niewpatrywanie się. Łabędzie są obojętne na spokojny ruch ludzi po chodniku. Natarczywa obserwacja, a także podchodzenie do nich, np. w celu zrobienia zdjęcia, może mieć negatywne skutki (np. spowodować opuszczenie gniazda).

– Zbliża się majówka, więc spodziewamy się, że Wyspę Młyńską odwiedzi bardzo dużo ludzi. Pomimo tego, że na długi weekend ogrodzenie już będzie, obowiązują wyżej podane zasady. Bardzo prosimy o ich respektowanie.

Przypomnijmy: łabędź niemy (Cygnus olor), na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 ze zm.), podlega ochronie gatunkowej ścisłej. W stosunku do dziko występujących łabędzi niemych – a z takimi mamy do czynienia na Wyspie Młyńskiej, obowiązuje, m.in. zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia, m. in. w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania. Umyślnym płoszeniem i niepokojeniem jest np. podchodzenie do ptaków, zaczepianie ich, a także dokarmianie.

Na podstawie art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową, podlega karze aresztu albo grzywny.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz