Nowoczesna sortownia już działa

Wszystkie prace przy nowo wybudowanej sortowni odpadów ProNatury zakończyły się pomyślnie. Dzięki tej ważnej dla Bydgoszczy inwestycji jeszcze skuteczniej odzyskiwane będą surowce wtórne.

Jedna z najnowocześniejszych sortowni w Polsce już działa. To druga, po Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów, największa inwestycja bydgoskiej ProNatury. Zgodnie z planem spółka oraz wykonawca podpisali protokół odbioru końcowego pod koniec grudnia 2023 r. W listopadzie i grudniu ubiegłego roku. trwały próby, które zakończyły się pomyślnie i od stycznia br sortownia działa już pełną parą.

– Dzięki tej inwestycji nasz system gospodarowania odpadami jest jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska. Nowoczesna sortownia jest dużym atutem dla miasta. Poddawanie recyklingowi jeszcze większej ilości odpadów, będzie jednak możliwe tylko we współpracy z mieszkańcami – mówi prezydent Rafał Bruski, który w czwartek (18.01) odwiedził nową sortownię.

Wraz z nią dobudowano infrastrukturę towarzyszącą, m.in. dwukondygnacyjny budynek socjalno-techniczno-administracyjny, kompleks wiat magazynowych i stację automatycznego załadunku balastu. Przebudowano także istniejącą stację transformatorową i wybudowano nową, dedykowaną dla instalacji. Wybudowano place i drogi wewnętrzne. Zrealizowano montaż instalacji sieci wewnętrznych i zewnętrznych (wentylacji, wodociągowo-kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teleinformatycznych, technologicznych i  ochrony przeciwpożarowej). Teren wokół zagospodarowano zielenią. Jesienią obiekt wyposażono w niezbędne maszyny i urządzenia, które tworzą nową linię sortowni (m.in. stalowe konstrukcje wsporcze, podesty, schody, kabiny sortownicze, sita, przenośniki taśmowe, komory separacyjne, separatory). Nowa instalacja technologiczna do sortowania umożliwia m.in. poddawanie sortowaniu odpadów selektywnie zbieranych o różnym składzie morfologicznym oraz różnym udziale odpadów niepożądanych z zachowaniem zgodnego z założeniami wydzielenia poszczególnych frakcji materiałowych kształtującym się na najwyższym możliwym poziomie ich zawartości w strumieniu odpadów podawanych w obszar działania poszczególnych separatorów.

– Bydgoszcz weszła do tzw. ekstraklasy branżowej, będąc jednym z pierwszych polskich miast, w których udało się „domknąć” system gospodarki odpadami, za sprawą ekoelektrociepłowni zasilanej odpadami. Dziś efekty działania tej instalacji są nie tylko odczuwalne w postaci sprawnie działającego systemu, ale pozwoliły także na ambitne planowanie dalszego rozwoju – mówi Konrad Mikołajski, prezes Zarządu Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura.
Inwestycja realizowana została w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”.
Wartość całej inwestycji to ponad 89 mln zł netto, z czego dofinansowanie to ponad 41 mln zł.

Dane nowej sortowni:

  • 165 przenośników taśmowych,
  • 17 separatorów optycznych,
  • 2 separatory metali żelaznych,
  • 2 separatory metali nieżelaznych,
  • 2 separatory balistyczne,
  • 2 sita kaskadowo-wibracyjne,
  • sito bębnowe: masa ok. 60 ton, długość – 18,7m , szerokość – 5,0m , wysokość – 5,5m;
  • 6 kabin sortowniczych,
  • 30 000 ton/rok przepustowość linii.

[źródło: bydgoszcz.pl]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz