Oczyszczanie chodników z liści

Uprzejmie przypominamy, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (np. liści) z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, służących dla ruchu pieszego.

Odpady zielone w postaci liści odbieramy od mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych co tydzień (do końca października) zgodnie z harmonogramem.

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz