Odbiór odpadów komunalnych w dniu 12 listopada będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.11.2018 r. podpisana została ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nią, 12 listopada bieżącego roku ma być dniem wolnym od pracy.

Niemniej wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz konieczności zapewnienia odbioru odpadów, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi informuje, że odbiór odpadów w dniu 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) będzie się odbywał normalnie – tj. zgodnie z harmonogramem. Odbiory dotyczą wszystkich zaplanowanych frakcji odpadów, łącznie z odbiorem odpadów wielkogabarytowych.

Prosimy o wstawienie pojemników/worków z odpadami przed godz. 6.00 rano.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12 listopada nieczynne będą:

  1. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  2. Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy
    3. Punkty obsługi mieszkańców poszczególnych firm realizujących odbiory odpadów komunalnych od mieszkańców, tj:
    – „Remondis” Bydgoszcz Sp. z o.o.
    – Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
    – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” Spółka z o.o.

 

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz