Ogromne zainteresowanie instalacją ProNatury w 2017 roku!

Bydgoska ekoelektrociepłownia, która działa oficjalnie od lutego 2016 roku, w dalszym ciągu budzi ogromne zainteresowanie, a funkcjonująca na jej terenie ścieżka edukacyjna uświadomiła już setkom osób, jak ważna jest nowoczesne gospodarka odpadami. W minionym roku łącznie ponad 5000 osób zostało objętych edukacją ekologiczną w ramach wizyt studyjnych, a także dzięki zajęciom w szkołach. W ramach ścieżki edukacyjnej zaproszono dzieci z przedszkoli, uczniów, studentów oraz przedstawicieli samorządów, instytucji i stowarzyszeń (ponad 2500 osób).

Ponadto w placówkach szkolnych i przedszkolach prowadzone są ekolekcje, podczas których wykorzystywany jest specjalny Ekobus wyposażony w ciekawe i nowoczesne narzędzia dydaktyczne. W 2017 roku odwiedził ok. 1850 przedszkolaków i 960 uczniów.

Ponadto ProNatura była partnerem i organizatorem wielu wydarzeń oraz eventów takich jak drzwi otwarte (edycja kwiecień 2017), Bydgoski Festiwal Nauki, Bydgoskie Dni Energii, TehoFest czy PhotoDay.

W zakresie promocji działań ekologicznych na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie linii gadżetów w postaci zestawów klocków COBI, bazujących na modelu klocków „Garbage Truck” z serii „Action Town”, z których można złożyć śmieciarkę. Takie działanie udowadnia, że można połączyć zabawę, edukację i troskę o środowisko naturalne. Zabawki skierowane są przede wszystkim do najmłodszych, ale również dorośli znajdą frajdę ich w składaniu.

Ponadto Spółka po raz kolejny wzięła udział w Wielkim Wyścigu Butelkowym podczas imprezy „Ster na Bydgoszcz”, zajmując trzecie miejsce. Każdego roku to dla ProNatury ważne wydarzenie, bo udowadnia, że ekologię i recykling można propagować przez sport i dobrą zabawę.

Również w tym roku dzięki ProNaturze w przestrzeni miejskiej Bydgoszczy pojawiła się tzw. „ekochoinka” zbudowana z butelek PET. – Jako promotorzy idei recyklingu oraz kreatywności chcemy szczególnie zaakcentować możliwości powtórnego użycia surowców, w tym przypadku ponad 1200 butelek PET – mówi Konrad Mikołajski, prezes zarządu.

Prowadzona przez ProNaturę edukacja ekologiczna ma na celu rozwijanie wśród mieszkańców dobrych praktyk postępowania z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację, aż po budowanie świadomości, że odpady mogą być wykorzystane jako surowiec energetyczny.

– Edukacja ekologiczna to ważny element ochrony środowiska. Świadomość zagrożeń oraz szans na zdrowe życie w zgodzie z naturą przynosi efekt globalny w postaci czystego środowiska naturalnego. Dbamy, aby edukacja była skuteczna, adresowana do wszystkich i w sposób klarowny przekazywała wiedzę ekologiczną. Cieszymy się więc, że w 2017 roku dotarliśmy z naszymi działaniami do tak wielu osób i chcemy, aby z każdym rokiem ta liczba rosła – wyjaśnia Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz